image
Jautājiet mūsu ekspertam!
Gencs Valters
image
images
Jautājiet mūsu ekspertam!
Gencs Valters
Pieprasiet bezmaksas kopiju
Doing business guide in Baltics.

Uzņēmuma reģistrācija Lietuvā 

 

Visizplatītālā uzņēmējdarbības forma Lietuvā ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību [UAB].

 

Minimālais pamatkapitāls, kas nepieciešams, lai izveidotu sabiedrību ar ierobežotu, ir 2500 EUR, kas jāsamaksā pirms uzņēmuma reģistrācijas komercreģistrā, kad ir atvērts uzņēmuma bankas konts. Sabiedrību ar ierobežotu atbildību [UAB] var dibināt fiziskas personas, kā arī juridiskas personas (uzņēmumi).

 

uzņēmuma reģistrēšana Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, uzņēmuma izveide, uzņēmuma nodibināšana, nodokļi, pārstāvniecības reģistrācija, uzņēmuma reģistrēšanas procedūraUzņēmuma dibināšanas izmaksas, ieskaitot bankas kontu un PVN reģistrāciju 

 

Valsts nodeva par UAB (sabiedrības ar ierobežotu atbildību) reģistrāciju ir 57,4 EUR. Valsts nodeva neietver notāra izdevumus, kas var atšķirties no 102 EUR līdz 232 EUR. Par reģistrāciju, kā PVN maksātājam Lietuvā, valsts nodeva nav jāmaksā. Lai atvērtu uzņēmuma bankas kontu, atkarībā no izvēlētās bankas izmaksas nedaudz var atšķirties. Gadījumā, ja uzņēmumu reģistrē juridiska persona (uzņēmums), var būt papildus izmaksas tulkošanas pakalpojumiem (aptuveni 20-25 EUR/lapa).

 

Reģistrācija notiek 3 darba dienu laikā no dokumentu iesniegšanas vietējās iestādēs, un visu valsts nodevu kopsumma ir 290 EUR līdz 580 EUR.

 

uzņēmuma reģistrēšana Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, uzņēmuma izveide, uzņēmuma nodibināšana, nodokļi, pārstāvniecības reģistrācija, uzņēmuma reģistrēšanas procedūraJuridiskā adrese 

 

Lūdzam ņemt vērā, ka uzņēmumam ir nepieciešams norādīt juridisko adresi. Tāpēc sākotnēji juridiskā adrese ir jāreģistrē konkrētās Lietuvas telpās. Jūsu ērtībām, mēs varam piedāvāt izmantot mūsu firmas juridisko adresi Viļņā.

 

uzņēmuma reģistrēšana Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, uzņēmuma izveide, uzņēmuma nodibināšana, nodokļi, pārstāvniecības reģistrācija, uzņēmuma reģistrēšanas procedūraReģistrēšanas procedūra

 

Sākotnēji ir jānoslēdz uzņēmuma dibināšanas līgums. Tiek atvērts pagaidu bankas konts un tiek apsmaksāts sākotnējais ieguldījums par kapitāldaļām. Sākotnējo iemaksu summai ir jābūt vismaz 2500 EUR.

 

 

Tiek sagatavoti un notariāli apstiprināti uzņēmuma statūti un tiek nozīmētas uzņēmuma vadības struktūras.

Uzņēmums tiek uzskatīts par izveidotu pēc tā reģistrācijas Juridisko personu reģistrā.

Visi dokumenti ir jāiesniedz Reģistru Centrā lietuviešu valodā. Saskaņā ar valsts tiesībām, tulkojumu var veikt tikai sertificēts tulks. Aptuvenās izmaksas par vienas lapas tulkojumu ir 20-25 EUR/lapa. Aptuvenās izmaksas par tulkošanas uzņēmuma dibināšanas dokumentiem ir 290 EUR.

 

uzņēmuma reģistrēšana Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, uzņēmuma izveide, uzņēmuma nodibināšana, nodokļi, pārstāvniecības reģistrācija, uzņēmuma reģistrēšanas procedūraNepieciešamie dokumenti un informācija

 

Nepieciešamo dokumentu un informācijas saraksts uzņēmuma dibināšanai Lietuvā:

 1. Uzņēmuma direktora un valdes locekļa dati (vārds, uzvārds, identifikācijas numurs, dzimšanas datums, dzīvesvietas adrese un pases kopija); Dati par uzņēmuma dibinātāju (gadījumā, ka dibinātājs ir juridiska persona (uzņēmums) – izraksts no Uzņēmumu  Reģistrācijas centra);
 2. Juridiskā adrese uzņēmumam Lietuvā;
 3. Informācija par bankas izvēli;
 4. Dibināšanas līgums;
 5. Statūti;
 6. Dibinātāju lēmums;
 7. Apliecinājums no bankas, kas pierāda, ka ir samaksāti sākotnējais pamatkapitāls 2500 EUR.

 

Lūdzam arī ņemt vērā, ka pirms reģistrācijas ir jāpārbauda arī juridiskas personas nosaukuma pieejamība.

 

uzņēmuma reģistrēšana Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, uzņēmuma izveide, uzņēmuma nodibināšana, nodokļi, pārstāvniecības reģistrācija, uzņēmuma reģistrēšanas procedūraNodokļi Lietuvā

uzņēmuma reģistrēšana Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, uzņēmuma izveide, uzņēmuma nodibināšana, nodokļi, pārstāvniecības reģistrācija, uzņēmuma reģistrēšanas procedūra

uzņēmuma reģistrēšana Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, uzņēmuma izveide, uzņēmuma nodibināšana, nodokļi, pārstāvniecības reģistrācija, uzņēmuma reģistrēšanas procedūraPārstāvniecības Lietuvā

 

Pārstāvniecības vai jebkuras citas organizācijas, kas reģistrētas Lietuvā, darbību regulē Lietuvas Republikas tiesību akti.

 

Juridiskās personas pārstāvniecība ir juridiskas personas struktūrvienība, kas ir tās reģistrētais birojs, kam ir tiesības veikt visas darbības, kas norādītas zemāk. Juridiskās personas pārstāvniecībai ir tiesības pārstāvēt juridiskās personas intereses un aizsargāt to, slēgt līgumus, kā arī veikt citas darbības juridiskās personas vārdā, lai veiktu importa un eksporta operācijas vienīgi starp ārvalstu juridiskām personām un citām organizācijām, kas ir izveidojušas filiāli vai saistītos uzņēmumus, iestādes vai organizācijas, un filiāli. Juridiskās personas pārstāvniecība nav juridiska persona.

 

Pēc pārstāvniecības reģistrēšanas ārvalsts juridiskai personai vai citai organizācijai ir jāpaziņo Juridisko personu reģistram par juridiskās personas dokumentu izmaiņām un datiem, kas iesniegti reģistrā, kā arī par juridiskās personas juridisko statusu. Pirms pieteikums ārvalstu juridiskas personas reģistrācijai tiek iesniegts Reģistra administratoram, civiltiesību notāram ir jāpārbauda pieteikumā sniegto ziņu pareizība, statūtu atbilstība likumā noteiktajām prasībām un to, vai ārvalstu juridiskām personas pārstāvniecību ir tiesības reģistrēt.

 

uzņēmuma reģistrēšana Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, uzņēmuma izveide, uzņēmuma nodibināšana, nodokļi, pārstāvniecības reģistrācija, uzņēmuma reģistrēšanas procedūraGalvenā dokumentācija:

 • Informācija par pārstāvi (pases kopija, dzīvesvietas adrese);
 • Dibinātāja uzņēmuma dokuments,  dibināšanas dokuments, dibināšanas dokuments un statūti, ja tie ir dažādi dokumenti un to grozījumi;
 • Pārstāvniecības juridiskā adrese Lietuvā;
 • Dibinātāja reģistrācijas apliecības kopija vai izraksts no reģistra, ja dibinātāja fails tiek glabāts (legalizēts vai ar Apustuli);
 • Valsts nodevas 58 EUR samaksa. Reģistrācija parasti jāpabeidz 3 darba dienu laikā no dokumentu iesniegšanas vietējā Reģistra centrā.

Ja vēlaties uzzināt ko vairāk par uzņēmumu reģistrēšanu Lietuvā, lūgums sazinieties ar mūsu juristiem pa e-pastu info@gencs.eu.

 

www.lavvocato.eu

www.attorneys-at-law.eu

 

Ja rodas kādi jautājumi, lūdzu kontaktēties ar advokātu Valteru Gencu: info@gencs.eu

Šeit iekļautā informācija nav uzskatāma par konsultāciju vai juridisku atzinumu.
© Zvērināta advokāta Valtera Genca birojs, 2016
Submit
Pieprasiet bezmaksas kopiju
Doing business guide in Baltics.