image
Jautājiet mūsu ekspertam!
Gencs Valters
image
images
Jautājiet mūsu ekspertam!
Gencs Valters
Pieprasiet bezmaksas kopiju
Doing business guide in Baltics.

Imigrācija un uzturēšanās Latvijā

imigrācijas jurists Latvijā, imigrācija un uzturēšanās, dzīvošanas un darba atļaujas, izmaksas un prasības, nodarbinātība nerezidentiem, Šengenas zona un vīzas, ceļošana ar bezmaksas vīzāmEiropas Savienības pilsoņi

 

ES pilsoņiem ir tiesības uzturēties Latvijā, pamatojoties uz derīgu ceļošanas dokumentu, uz laiku līdz 3 mēnešiem pusgada laikā, skaitot no pirmās iebraukšanas dienas. Ja persona vēlas uzturēties Latvijā ilgāk, ir jāiegūst termiņuzturēšanās atļauja.

 

ES pilsonis, kurš uzturējies Latvijā pastāvīgi 5 gadus, pamatojoties uz pagaidu uzturēšanās atļauju, var iegūt pastāvīgas uzturēšanās tiesības.

 

imigrācijas jurists Latvijā, imigrācija un uzturēšanās, dzīvošanas un darba atļaujas, izmaksas un prasības, nodarbinātība nerezidentiem, Šengenas zona un vīzas, ceļošana ar bezmaksas vīzāmPagaidu uzturēšanās atļauja

Lai iegūtu termiņuzturēšanās atļauju būs nepieciešami šādi dokumenti:

 • personas pases kopija;
 • personas laulības datums, informācija par laulāto, vecākiem, bērniem, brāli, māsu, valodu zināšanām, izglītību, militārā dienesta pildīšanu, uzturēšanos ārvalstīs, kas norādīta oficiālā pieteikuma veidlapā;
 • informācija par personas iespējamo dzīvesvietu Latvijā;
 • dokuments, kas apliecina personas uzturēšanos Latvijā (piemēram, darba līgums - par darbinieku)
 • Personai jābūt ienākumiem 360 EUR mēnesī.
 • Valsts nodeva: Par adreses reģistrāciju 4.27 EUR

 

Dokumenti personīgi jāiesniedz Imigrācijas departamentā Latvijas.

 

imigrācijas jurists Latvijā, imigrācija un uzturēšanās, dzīvošanas un darba atļaujas, izmaksas un prasības, nodarbinātība nerezidentiem, Šengenas zona un vīzas, ceļošana ar bezmaksas vīzāmNe Eiropas Savienības pilsoņi

 

Visbiežākie pagaidu uzturēšanās atļaujas veidi ir šādi:

 

1) Ja ieguldītāji iegādājas un tiem pieder nekustamā īpašuma gabals (funkcionāli norobežots ar ēkām), kura vērtība pārsniedz 250 000 EUR. Nekustamais īpašums nevar sastāvēt no lauksaimniecības zemes un meža zemes. Minimālā kadastrālā vērtība ir palielināta līdz 80000 EUR. Trešo valstu pilsoņiem, kuri piesakās Latvijas uzturēšanās atļaujai pirmo reizi, būs jāiemaksā valsts budžetā 5 procentus no nekustamā īpašuma vērtības. Nekustamais īpašums ir jāiegādājas tikai no Latvijā reģistrētas juridiskās personas, Latvijas pilsoņa, nepilsoņa, ES pilsoņa vai personas, kurai ir uzturēšanās atļauja Latvijā. Darījumi ir jādara ar klīringu un nav atļauti parādi saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli. Īpašumu variet iegādāties Jūs kā indivīds. Šajā gadījumā Jums ir jābūt ienākumiem 1080 EUR mēnesī un dzīvesvietai Latvijā. Uzturēšanās atļauja tiks izsniegta uz 5 gadiem un vienu reizi gadā Jūs varat reģistrēties Imigrācijas departamentā.

 

2) Ja persona (individuāli) iegulda vismaz 150000 EUR vai 35,000 EUR pamatkapitāla un uzņēmumu.

Ja 35,000 EUR tiek ieguldīti, sabiedrība finanšu gada laikā samaksā nodokļos vismaz 40000 EUR. Tai ir jābūt ne vairāk kā 50 darbiniekiem un gada apgrozījums nevar pārsniegt 10 000'000 EUR maksimāli 3 personām.

Ja 150 000 EUR tiek ieguldīti, uzņēmumam ir vairāk nekā 50 darbinieku un gada apgrozījums ir lielāks par 10 000 000 EUR.

 

Šajā gadījumā vienam ir jābūt ienākumiem 1080 EUR mēnesī un dzīvesvietai Latvijā. Uzturēšanās atļauja tiks izsniegta uz 5 gadiem un vienu reizi gadā jūs varat reģistrēties Imigrācijas departamentā.

 

3) Ja persona (individuāli) iegulda vismaz 280 000 EUR kredītiestādē uz (vismaz) 5 gadiem (bez tiesībām pārtraukt šo ieguldījumu agrāk). Trešo valstu pilsoņiem, kuri piesakās Latvijas uzturēšanās atļauju pirmo reiz25 000 EUR būs jāiemaksā valsts budžetā.

 

Šajā gadījumā jums ir jābūt ienākumiem 360 EUR mēnesī un dzīvesvietai Latvijā. Uzturēšanās atļauja tiks izsniegta uz 5 gadiem un vienu reizi gadā jūs varat reģistrēties Imigrācijas departamentā.

 

4) persona, kas reģistrēta Latvijas komercreģistrā kā padomes valde, vadītājs vai persona, kas pilnvarota pārstāvēt korporatīvo vienību (ārvalsts juridisko personu) darbībās, kas saistītas ar filiāli / biroju Latvijā;

Uzņēmumam ir jābūt reģistrētam katru gadu, ir jāmaksā nodokļos min. 21 350 EUR gadā.

 

Šajā gadījumā jums ir jābūt ienākumiem 1530 EUR mēnesī un dzīvesvietai Latvijā. Uzturēšanās atļauja tiks izsniegta uz 5 gadiem un vienu reizi gadā jūs variet reģistrēties Imigrācijas departamentā.

 

5) ārvalstu korporatīvā uzņēmuma pārstāvis.

Pārstāvniecībai ir jāpierāda sava biznesa darbība, uzrādot noslēgtos līgumus.

 

Šajā gadījumā personai ir jābūt ienākumiem 360 EUR mēnesī un dzīvesvietai Latvijā. Uzturēšanās atļauja tiks izsniegta uz 4 gadiem un vienu reizi gadā jūs varat reģistrēties Imigrācijas departamentā.

 

6) persona ir darba ņēmējs Latvijas vai ārvalstu sabiedrībā.

Šajā gadījumā personai ir jābūt algai 765 EUR mēnesī un dzīvesvietai. Uzturēšanās atļauja tiks izsniegta saskaņā ar darba līguma nosacījumiem. Darba atļaujas saņemšana un paziņojuma par vakanci (1 mēnesis pirms saņem no darba atļaujas) ir nepieciešama pirms uzturēšanās atļauja tiks izsniegta.

Uzturēšanās atļauja tiks izsniegta 30 dienu laikā (vai 80 dienu laikā, ja jūs iegādāties nekustamo īpašumu, ieguldiet uzņēmuma pamatkapitālā vai bankas kontā), ja tiek samaksāta valsts nodeva 99.60 EUR, 10 dienas - 241.89EUR, 5 dienas - tiek maksāti 384,18 EUR).

 

Laulātajam un visiem nepilngadīgajiem bērniem vai citām personas, kurai piešķirta uzturēšanās atļauja, apgādājamajiem, ir arī tiesības saņemt šādu atļauju.

 

Iebraukt var gadījumā, ja ir savi ienākumi / uzkrājumi vai ja galvenā persona, kas saņem uzturēšanās atļauju, ienākumi tiek ieskaitīti uz personas kontu, nodrošinot laulātajam ikmēneša ienākumus 360 EUR un bērnam - 216 EUR.

 

Lai iegūtu tiesības uz pagaidu uzturēšanās atļauju, būs nepieciešami šādi dokumenti:

 • personas pases kopija un informācija par personas adresi ārvalstīs;
 • personas laulības datums, informācija par laulāto, vecākiem, bērniem, brāli, māsu, valodas zināšanām, izglītību, militāro dienestu, uzturēšanos ārvalstīs, kas norādāma oficiālā pieteikuma veidlapā;
 • informācija par personas iespējamo dzīvesvietu Latvijā;
 • dokuments, kas apliecina personas uzturēšanos Latvijā (piemēram, darba līgums - darbiniekam);
 • pilsonības vai mītnes zemes kompetentas institūcijas apstiprinājums par nesodāmību (ja ārzemniekam ir vairāk kā 14 gadi), kas izdots, ja ārzemnieks ir uzturējies konkrētajā valstī ilgāk par 12 mēnešiem;
 • veselības apdrošināšanas polise.

 

Iesniedzot pieteikumu par uzturēšanās atļauju pirmo reizi, ārzemnieks ārpus Šengenas zonas un ES ir personīgi jāiesniedz dokumenti Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs.

 

Nekustamā īpašuma, akciju sabiedrības kapitāla vai kredītiestādes investors, kas juridiski apmeklē Latviju, iesniedz visus dokumentus Latvija Imigrācijas departamentā. Šis noteikums nav piemērojams šādu valstu pilsņiem: Afganistāna; Alžīrija; Apvienotie Arābu Emirāti; Bahreina; Bangladeša; Ēģipte; Indonēzija; Irāka; Irānu; Jemena; Jordāna; Katara; Kenijā; Korea, Čečenija, Dagestāna un Ingušija; Kuveita; Libāna; Lībija; Maroka; Nigērija; Omāna; Pakistāna; Palestine; Saūda Arābija; Sīrija; Somālija; Sudāna; Šrilanka un Tunisija.

 

imigrācijas jurists Latvijā, imigrācija un uzturēšanās, dzīvošanas un darba atļaujas, izmaksas un prasības, nodarbinātība nerezidentiem, Šengenas zona un vīzas, ceļošana ar bezmaksas vīzāmŠengenas vīzas

 

Šengenas vīza dod turētājam tiesības uzturēties kopumā līdz 3 mēnešiem 6 mēnešu laikā tūrisma vai uzņēmējdarbības nolūkos. Saņemot daudzkārtēju ieceļošanas Šengenas vīzu, ir iespējams izbraukt un atgriezties neierobežotu reižu skaitu 6 mēnešu laikā, bet kopējais uzturēšanās laiks reģiona ietvaros nedrīkst kopumā būt vairāk kā 3 mēnešus (90 dienas). Latvijas vēstniecība vai Latvijas Republikas konsulāt pieņem lēmumu par vīzas izsniegšanu 7 dienu laikā pēc nepieciešamos dokumentu saņemšanas. Ja nepieciešama papildu informācija, process var ilgt līdz pat 30 dienām.

 

Dokumenti, kas nepieciešami, lai piemērotu Šengenas vīzu ceļošanai uz Latviju:

 • Derīga pase vai cits ceļošanas dokuments (kurā ir vismaz divas brīvas lappuses un derīguma termiņu pārsniedz beigu datumu par vismaz trīs mēnešiem no vīzas pieprasīšanas);
 • Aizpildīta un parakstīta oficiālo pieteikuma veidlapa;
 • 1 pases izmēra nesena krāsu fotogrāfija (35x45mm);
 • Ceļojumu apdrošināšanas polise, tostarp ar medicīnisko segumu, kas derīga visās Šengenas valstīs un aptver visu vizītes periodu Šengenas zonā (minimālā apdrošināšanas summa ir
 • 30 000 EUR);

 

Maksājums vai apliecinājums par vīzas pieteikuma samaksu. Īstermiņa vīza maksā 60 EUR.

Ieceļošanas mērķi un nosacījumus apliecinošus dokumentus (nepieciešamības iesniegt kādu no zemāk nosaka pēc konsulārās amatpersonas):

 

 • ieceļošanas vai vizītes mērķis (piemēram, ielūguma numurs tiek apstiprināts Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē);
 • transportlīdzekļa, ar kuru ierodas un atstāj Latviju, veids (piemēram biļetes turp un atpakaļ vai biļešu rezervācija);
 • iztikas līdzekļi, lai paliktu Latvijā un citās Šengenas valstīs, un līdzekļi, lai atgrieztos mītnes zemē (piemēram, izraksti par bankas kontu darījumiem pēdējo mēnešu laikā vai nodokļu deklarācijas); (Šādas summas ir nepieciešamas: ja puse paplašinot ielūgumu, izsniedz ārvalstnieka uzaicinājumu ar izmitināšanu, nepieciešamie finanšu līdzekļi ir aptuveni 14 EUR dienā; ja ārzemnieks vēlas uzturēties tūristu mītnē, tad tāmē par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem ņem vērā dzīvošanas izmaksas, pamatojoties uz piemērojamām likmēm, un ir vismaz 42 EUR dienā.
 • dzīvesvieta Latvijā (piemēram, viesnīcu rezervācija vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes apstiprināts ielūgums, ja uzturas pie uzaicinātāja);
 • pierādījums tam, ka Jūs atgriezīsieties savā dzīvesvietas valstī (piemēram, vēstule no darba devēja vai izglītības iestādes).

Ja Latvijas vai ārvalstu sabiedrības darbiniekam ir izsniegta Šengenas vīza, pirms vīzas saņemšanas ir nepieciešams saņemt darba atļauju un iesniegt paziņojumu par vakanci (1 mēnesi pirms Šengenas vīzas saņemšanai)

 

Šajā gadījumā Jums ir jābūt algai 684 eiro mēnesī.

 

Daudzkārtējās ieceļošanas vīza var tikt izsniegta ārzemniekam, ja pieteikuma iesniedzējs pierāda vajadzību ceļot bieži un / vai regulāri un attaisno šādu vajadzību, jo īpaši saistībā ar viņa profesionālo vai ģimenes stāvokli, un ja ārvalstnieks ir izmantojis iepriekšējās vīzas likumīgi, kā arī pierāda savu godprātību un uzticamību, viņa ekonomisko situāciju izcelsmes valstī un patiesu nodomu atstāt dalībvalsts teritoriju pirms beidzas pieteiktās vīzas termiņš.

 

Ja vēlaties uzzināt ko vairāk par imigrāciju un uzturēšanos Latvijā, lūgums sazinieties ar mūsu juristiem pa e-pastu info@gencs.eu.

 

www.lavvocato.eu

www.attorneys-at-law.eu

 

Ja rodas kādi jautājumi, lūdzu kontaktēties ar advokātu Valteru Gencu: info@gencs.eu

Šeit iekļautā informācija nav uzskatāma par konsultāciju vai juridisku atzinumu.
© Zvērināta advokāta Valtera Genca birojs, 2016
Submit
Pieprasiet bezmaksas kopiju
Doing business guide in Baltics.