image
Jautājiet mūsu ekspertam!
Gencs Valters
image
images
Jautājiet mūsu ekspertam!
Gencs Valters
Pieprasiet bezmaksas kopiju
Doing business guide in Baltics.

Uzņēmuma dibināšana Igaunijā

 

Visizplatītākā uzņēmējdarbības forma Igaunijā ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību [OÜ].

 

uzņēmuma reģistrēšana Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, uzņēmuma izveide, uzņēmuma nodibināšana, nodokļi, pārstāvniecības reģistrācija, uzņēmuma reģistrēšanas procedūraMinimālais pamatkapitāls

 

Minimālais pamatkapitāls, kas vajadzīgs, lai izveidotu sabiedrību ar ierobežotu atbildību ir EUR 2500, kas jāmaksā akcionāram ar monetāro vai nemonetāro ieguldījumu pirms uzņēmuma reģistrācijas Komercreģistrā, kad uzņēmuma bankas konts ir atvērts.

 

Kopš 2011. gada janvāra ir bijis iespējams izveidot uzņēmumu bez ieguldījuma. Nolemtais pamatkapitāls (vismaz 2500 EUR), var tikt iemaksāts vēlāk, pēc akcionāru statūtos noteiktajā perioda. OÜ bez ieguldījuma nav jauna sabiedrības ar ierobežotu atbildību forma un uz to attieksies vispārējais OÜ regulējums. Komercreģistrs atzīmēs uzņēmuma oficiālajā izrakstā, ka uzņēmums ir reģistrēts bez ieguldījuma.

 

Prasības OÜ bez ieguldījuma:

 1. Akcionāri var būt tikai fiziskas personas;
 2. Statūti ietver termiņu, kura laikā pamatkapitāls ir segts;
 3. Līdz tiek veikts ieguldījums - akcionāri ir personīgi atbildīgi par uzņēmuma darbību;
 4. Līdz tiek veikts ieguldījums - nav iespējams izmaksāt dividendes;
 5. Maksimālais pamatkapitāls OÜ bez ieguldījuma ir 25 000 EUR.

 

uzņēmuma reģistrēšana Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, uzņēmuma izveide, uzņēmuma nodibināšana, nodokļi, pārstāvniecības reģistrācija, uzņēmuma reģistrēšanas procedūraUzņēmuma dibināšana izmaksas, ieskaitot bankas kontu un PVN reģistrāciju

Valsts nodeva par OÜ (sabiedrība ar ierobežotu atbildību) reģistrāciju ir EUR 146. Valsts nodeva neietver notāra samaksu, kas ir aptuveni 40 EUR. Valsts nodeva par reģistrēšanu kā PVN maksātājiem Igaunijā nav jāmaksā Lai atvērtu uzņēmuma bankas kontu izmaksas nedaudz atšķiras atkarībā uz konkrētās bankas. Gadījumā, ja uzņēmumu reģistrē juridiska persona (uzņēmums), varētu būt papildu izmaksas tulkošanas pakalpojumiem (aptuveni 20-25 EUR/lapa).

Reģistrācijas notiek 5 darba dienu laikā no dokumentu iesniegšanas Komercreģistrā.

 

uzņēmuma reģistrēšana Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, uzņēmuma izveide, uzņēmuma nodibināšana, nodokļi, pārstāvniecības reģistrācija, uzņēmuma reģistrēšanas procedūraJuridiskā adrese 

 

Lūdzam ņemt vērā, ka uzņēmumam ir nepieciešams norādīt juridisko adresi. Tāpēc reģistrēšanās konkrētās telpās Igaunijā ir nepieciešama kā sākotnējais solis. Jūsu ērtībām, mēs varam piedāvāt izmantot mūsu firmas juridisko adresi Tallinā.

 

uzņēmuma reģistrēšana Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, uzņēmuma izveide, uzņēmuma nodibināšana, nodokļi, pārstāvniecības reģistrācija, uzņēmuma reģistrēšanas procedūraNepieciešamie dokumenti un informācija

A: ja dibinātājs ir fiziska persona:

 

 1. Pilnvara, kas mums izdota jauna uzņēmuma izveidei – notariāli apstiprināta;
 2. Apliecinājums no valdes locekļa, kas parakstīts notāra klātbūtnē, par to, ka ir tiesības būt par uzņēmuma Igaunijā. (nav biznesa aizliegumi u.c.) - notariāli apstiprināta;
 3. Vēlamais uzņēmuma nosaukums;
 4. Juridiskā adrese;
 5. Uzņēmējdarbības aktivitātes;
 6. Vēlamā banka;
 7. Bankas apliecinājums, kas pierāda, ka ir samaksāts sākotnējais pamatkapitāls  EUR 2500 un valsts nodeva EUR 146.

 

B: ja dibinātājs ir juridiska persona:

 

 1. Pašreizējā izraksts par dibinātājiem Komercreģistrā (kā pierādījums, ka Igaunijas uzņēmuma dibinātājs ir reģistrēts uzņēmumā ārvalstīs un norādīts arī tā juridiskais pārstāvis (-ji)) - dokumentu oriģinālu, iespējamo nepieciešamību Apostille;
 2. Pilnvara, kas mums izdota jauna uzņēmuma izveidei – notariāli apstiprināta;
 3. Dibinātāju Asociācijas memorands - notariāli apstiprināts;
 4. Vēlamais uzņēmuma nosaukums;
 5. Uzņēmējdarbības veids;
 6. Vēlamā banka;
 7. Apliecinājums no bankas, kas pierāda, ka ir samaksāts sākotnējais pamatkapitāls EUR 2550 un valsts nodevas EUR 146.

 

Ø Apostille var būt vajadzīgs dokumentiem, kuras izdevušas valstu ārvalstu iestādes (komercreģistru), ar kurām Igaunijai nav juridiskās palīdzības līgums.

 

uzņēmuma reģistrēšana Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, uzņēmuma izveide, uzņēmuma nodibināšana, nodokļi, pārstāvniecības reģistrācija, uzņēmuma reģistrēšanas procedūraNodokļi Igaunijā

uzņēmuma reģistrēšana Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, uzņēmuma izveide, uzņēmuma nodibināšana, nodokļi, pārstāvniecības reģistrācija, uzņēmuma reģistrēšanas procedūra

 

uzņēmuma reģistrēšana Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, uzņēmuma izveide, uzņēmuma nodibināšana, nodokļi, pārstāvniecības reģistrācija, uzņēmuma reģistrēšanas procedūraPārstāvniecības reģistrācija

 

Ārvalstu sabiedrībai ir tiesības uzsākt uzņēmējdarbību Igaunijā, neatverot nevienu biroju, Igaunijā, ir pietiekama viena pārstāvamā persona, kas atrodas Igaunijā. Tikai tiek veikta reģistrācija Igaunijas Nodokļu un muitas pārvaldē, kur ārzemju kompānija ir reģistrēta kā nerezidents nodokļu maksātājs Igaunijā. Nerezidents nav reģistrēts Igaunijas Komercreģistrā un visas darbības Nerezidentu pārvalda no ārvalsts.

 

Ja ārvalstu kompānija atver pārstāvniecību Igaunijā, nav nepieciešams atkārtot reģistrāciju Komercreģistrā. Vienīgā reģistrācija, kuru nepieciešams veikt, ir Igaunijas Nodokļu un muitas pārvaldē, kur ārzemju kompānija ir reģistrēta kā pastāvīgi reģistrēta Igaunijā. Pastāvīgā pārstāvniecība nav reģistrēta Igaunijas komercreģistrā un visas darbības pastāvīgā pārstāvniecība tiek vadītas no ārvalsts.

 

 

Nepieciešamie dokumenti/informācija par abām reģistrācijām (nerezidenta nodokļa maksātājs un pastāvīgā pārstāvniecība):

 • Pieteikuma veidlapa, kuru parakstījusi un izsniegusi uzņēmuma pārstāvamā persona. Ja persona nevēlas to uzrādīt Igaunijas Nodokļu un muitas pārvaldei, var pilnvarot advokātu ar notariālu pilnvaru.
 • Dokuments, kas apliecina ārvalstu uzņēmuma reģistrāciju ārvalstī (izraksts no komercreģistra / Reģistrācijas apliecības no Komercreģistra) - iztulkots igauņu vai angļu valodā, legalizēta ar Apostille, ja uzņēmums nav no Latvijas, Lietuvas, Krievijas vai Ukrainas, ar kuru Igaunijai ir juridiskās palīdzības līgums un Apostille nav nepieciešama.
 • Dokuments, kas apliecina uzņēmējdarbību Igaunijā (līgumi / rēķini / biznesa plāns) - iztulkots igauņu vai angļu valodā.
 • Lapa no memoranda / uzņēmuma statūti, kas norāda ārvalsts uzņēmuma pārstāvjus (personas tiesības parakstīt dokumentus ar ārvalstu uzņēmuma nosaukumu). Iztulkots igauņu vai angļu valodā un legalizēti ar Apostille, ja uzņēmums neatrodas Latvijā, Lietuvā, Krievijā un Ukrainā.

Reģistrācijas tiek veikti Nodokļu un muitas pārvaldē 5 dienu laikā bez valsts nodevas.

 

Vienīgā pārstāvniecība Igaunijā, kas reģistrēta Komercreģistrā, ir filiāle, kas nav juridiska persona, un tai nav jābūt sākuma kapitālam, bet tā ir reģistrēta līdzīgi kā uzņēmums Igaunijā. Reģistrācija Komercreģistrā notiek 5 dienu laikā, un tiek veikta, samaksājot valsts nodevu 146 EUR.

 

Ja vēlaties uzzināt ko vairāk par uzņēmumu reģistrēšanu Igaunijā, lūgums sazinieties ar mūsu juristiem pa e-pastu info@gencs.eu.

 

www.lavvocato.eu

www.attorneys-at-law.eu

Ja rodas kādi jautājumi, lūdzu kontaktēties ar advokātu Valteru Gencu: info@gencs.eu

Šeit iekļautā informācija nav uzskatāma par konsultāciju vai juridisku atzinumu.
© Zvērināta advokāta Valtera Genca birojs, 2016
Submit
Pieprasiet bezmaksas kopiju
Doing business guide in Baltics.