image
Jautājiet mūsu ekspertam!
Gencs Valters
image
images
Jautājiet mūsu ekspertam!
Gencs Valters
Pieprasiet bezmaksas kopiju
Doing business guide in Baltics.

Imigrācija un uzturēšanās Lietuvā

 

Ikvienam Eiropas Savienības pilsonim ir tiesības brīvi uzturēties Lietuvas Republikā uz laiku līdz 3 mēnešiem pusgada laikā. Ja persona vēlas palikt Lietuvas Republikā ilgāk, viņam vai viņai vajadzētu deklarēt dzīvesvietu Lietuvā. Jāatzīmē, ka Eiropas Savienības pilsonim ir tiesības atvest viņa ģimenes locekļus uz Lietuvu. Ja Eiropas Savienības pilsoņa ģimenes locekļi ir trešās valsts pilsoņi, un ierodas uz vairāk kā 3 mēnešiem viena gada laikā,viņiem ir jāsaņem uzturēšanās atļauja.

imigrācijas jurists Lietuvā, imigrācija un uzturēšanās, dzīvošanas un darba atļaujas, izmaksas un prasības, nodarbinātība nerezidentiem, Šengenas zona un vīzas, ceļošana ar bezmaksas vīzāmUzturēšanās un darba atļaujas Lietuvā

 

Personām, kas nav Eiropas Savienības pilsoņi un kas vēlas iesaistīties noteiktās darbībās Lietuvā, piemēram, mācībās vai darbā, jāpiesaka un jāsaņem termiņuzturēšanās atļauju. Ja tiek izsniegta termiņuzturēšanās atļauja mācībām, personai, kas nav Eiropas pilsonis ir tiesības strādāt nepilna darba laiku (kas saskaņā ar Likuma par ārvalstnieku statusu 46. pantu ir ne vairāk kā 20 stundas nedēļā). Atkarībā no uzturēšanās Lietuvā iemesliem, termiņuzturēšanās atļauju var izsniegt uz laiku līdz 5 gadiem, izmantojot vietējo migrācijas dienestu.

 

Attiecībā uz darba atļaujām, lietuviešu reģistrēta uzņēmums var nodarbināt ārzemnieku, ja viņam / viņai ir derīga darba atļauja, ko izsniedz Lietuvas Darba biržas. Tomēr ir daži izņēmumi. ES pilsoņiem, ārzemniekiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauju, ārzemniekemi, kuri saglabā savu tiesības uz pilsonību Lietuvas Republikas, Lietuvas izcelsmes ārzemniekiem, un ārzemniekiem, kuri saņēmuši uzturēšanās atļaujas, pamatojoties uz ģimenes atkalapvienošanos, vai kuri ir darbinieki ar augsta kvalifikāciju, nav nepieciešama darba atļauja. Citi izņēmumi ir paredzēti likumā par juridisko statusu ārvalstniekiem.

Termiņuzturēšanās atļaujas esamība dod tiesības saņemt darba atļauju. Termiņuzturēšanās atļauju izsniedz uz darba atļaujas laiku (līdz 2 gadiem). Darba atļauja nav nepieciešama personām, kas strādā kā uzņēmuma, kas reģistrēts Lietuvā, vadītājs.

imigrācijas jurists Lietuvā, imigrācija un uzturēšanās, dzīvošanas un darba atļaujas, izmaksas un prasības, nodarbinātība nerezidentiem, Šengenas zona un vīzas, ceļošana ar bezmaksas vīzāmLietuvas nerezidentu nodarbināšana

 

Pieteikuma izskatīšana, atkarībā no ārvalstīm piesaistītā darbinieka kvalifikācijas, var ilgt no viena līdz diviem mēnešiem. Ja pieteikums tiek apstiprināts, darba atļauja darbiniekam ir derīga 2 gadus.

Jāatzīmē, ka prasības ir atšķirīgas gadījumā, ja uzņēmums plāno nodarbināt augsti kvalificētu darbinieku. Augsti kvalificētam darbiniekam ir jābūt universitātes grādam (vai cita veida grādam, kas pielīdzināms akadēmiskajam grādam) un darbinieka mēnešalga nedrīkst būt mazāka par vidējo bruto algu Lietuvā, kas reizināta ar 2. Uzņēmējam ir jāreģistrē brīvā darba vieta vietējā darba biržā 14 dienas pirms darba atļaujas pieteikuma iesniegšanas. Pieteikuma izskatīšanas termiņš ir daudz īsāks: vietējā darba birža izskata pieteikumu septiņu dienu laikā, Lietuvas Darba birža izsniedz darba atļauju septiņu dienu laikā. Trīs dienu laikā Lietuvas Darba birža informē Migrācijas departamentu par to, ka darba atļauja ir izsniegta, un nosūta elektronisko atļaujas kopiju.

 

imigrācijas jurists Lietuvā, imigrācija un uzturēšanās, dzīvošanas un darba atļaujas, izmaksas un prasības, nodarbinātība nerezidentiem, Šengenas zona un vīzas, ceļošana ar bezmaksas vīzāmUzturēšanās atļaujas izmaksas un prasības Lietuvā

 

Ārvalstniekam, kurš uzturēšanās atļaujai piesakās pirmo reizi, parasti tiks izsniegta termiņuzturēšanās atļauja. Ārzemnieks, kurš pirmo reizi piesakās uzturēšanās atļaujai, iesniedz uzturēšanās atļaujas pieteikumu Lietuvas diplomātiskajai pārstāvniecībai vai konsulārajam dienestam. Termiņuzturēšanās atļauju ārvalstniekam, kas vēlas nodarboties ar likumīgu darbību Lietuvā, uz vienu gadu var izsniegt ārvalstniekam ar nosacījumu, ka ārvalstnieks:

 • ir tāda uzņēmuma dalībnieks, kas veic darbības, kas minētas tā statūtos vismaz pēdējos 6 mēnešus pirms ārvalstnieka pieteikuma iesniegšanas termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanai, kurā ir reģistrētas vismaz trīs pilnas slodzes darba vietas un kura reģistrētais kapitāls (aktīvi) ir vismaz 28000 EUR, no kuriem ne mazāk kā 14000 EUR veido ārvalstnieka ieguldījumu uzņēmumā. Ārzemnieks ir koleģiālās vai uzraudzības iestādes vadītājs vai dalībnieks, kuram ir tiesības slēgt darījumus uzņēmuma vārdā, vai akcionārs, kam pieder daļa no uzņēmuma daļām, kas ir 1 / 3 no akciju sabiedrības kapitāla nominālās vērtības;
 • Ir valdes priekšsēdētājs vai vadības vai uzraudzības padomes loceklis iepriekš minētajā uzņēmumā, un galvenais ierašanās Lietuvā mērķis ir strādāt šajā uzņēmumā;
 • Ir atbrīvots no prasības saņemt darba atļauju saskaņā ar Likuma par ārvalstnieku juridisko statusu 58. (2) pantu.

Termiņuzturēšanās atļauja ārvalstniekam, kurš nodarbojas ar likumīgu darbību Lietuvā, tiks izsniegta uz vienu gadu. Atkārtota uzturēšanās atļauja tiks izsniegta uz laiku līdz diviem gadiem. Ja ārvalstnieks ir ieguldījis vismaz 260,000 EUR uzņēmumā, un uzņēmumam ir vismaz piecas pilnas slodzes darba vietas, pagaidu uzturēšanās atļauju izsniedz uz trīs gadiem. Pirms pagaidu uzturēšanās atļaujas izsniegšanas tiks vērtēta uzņēmuma darbība, lai izlemtu, vai uzņēmums nav fiktīvs.

 

Personas ienākumiem jābūt vismaz 300 EUR mēnesī (3600 EUR gadā) un personai ir jābūt dzīvesvietai Lietuvā (ir nepieciešams īres līgums vai rakstiska piekrišana no īpašnieka).

 

Valsts nodeva par dokumentu nokārtošanu ir 86 EUR, 172 EUR par paātrināto procedūru un 28 EUR par oficiālu pagaidu uzturēšanās atļauju (56 EUR par paātrināto procedūru); 60 EUR par vīzu izsniegšanu.

 

imigrācijas jurists Lietuvā, imigrācija un uzturēšanās, dzīvošanas un darba atļaujas, izmaksas un prasības, nodarbinātība nerezidentiem, Šengenas zona un vīzas, ceļošana ar bezmaksas vīzāmUzturēšanās vietas prasības

Saskaņā ar likuma par Ārvalstnieku juridisko statusu 26. pantu termiņuzturēšanās atļauja tiks izsniegta tikai tādā gadījumā, ja ārzemniekam ir uzturēšanās vieta, kuru viņš / viņa plāno deklarēt kā savu dzīvesvietu un ja uzturēšanās vieta atbilst higiēnas prasībām un būvniecības un ugunsdrošības noteikumiem. Dzīvojamā telpa šādā uzturēšanās vietā nedrīkst būt mazāka par 7 m2 uz vienu cilvēku. Jāatzīmē, ka dzīvojamā platība tiks aprēķināta, dalot kopējo platību uz pieaugušo iedzīvotāju skaitu, kas ir deklarējuši savu dzīvesvietu minētajā adresē. Ja pagaidu uzturēšanās atļauja tiek izsniegta ārvalstniekam, kurš gatavojas studēt, minimālā dzīvojamā platība vienai personai ir vismaz 4 m2. Minimālās dzīvojamās telpas prasības nav piemērojamas ārzemniekam, ja viņa / viņas darbs ir saistīts ar pastāvīgu starptautisku pārvietošanos vai ja darba devējs nosūta ārzemnieku darbā saskaņā ar pakalpojumu līgumu uz citu ES vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsti.

 

imigrācijas jurists Lietuvā, imigrācija un uzturēšanās, dzīvošanas un darba atļaujas, izmaksas un prasības, nodarbinātība nerezidentiem, Šengenas zona un vīzas, ceļošana ar bezmaksas vīzāmVispārējā procedūra

 

Ārzemnieks, kurš piesakās uzturēšanās atļaujai pirmo reizi, iesniedz uzturēšanās atļaujas pieteikumu Lietuvas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs. Ne vēlāk kā 4 mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas (2 mēnešus paātrinātās procedūras gadījumā) tiks pieņemts lēmums par pagaidu uzturēšanās atļaujas izsniegšanu. Lēmums piešķirt termiņuzturēšanās atļauju zaudē spēku, ja tas netiek izmantots 3 mēnešu laikā.

 

Lai pretendētu uz termiņuzturēšanās atļauju, ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 • (i) oficiāla pieteikuma veidlapa, kas jāiesniedz Lietuvas konsulārā pārstāvniecībā ārvalstīs;
 • (ii) derīgs ceļošanas dokuments, kura derīguma termiņš nedrīkst būt īsāks par 3 mēnešiem no pagaidu uzturēšanās atļaujas termiņa beigām, un tā kopija;
 • (iii) dokumenti, kas apliecina pagaidu uzturēšanās atļaujas pamatojumu;
 • (iv) dokuments, kas apliecina, ka ārzemnieks var sevi Lietuvā uzturēt;
 • (v) dokuments, kas apliecina, ka ārzemniekam Lietuvā ir dzīvojamās telpas, kas viņam pieder vai attiecībā uz kurām ir noslēgts īres līgums.
 • (vi) veselības apdrošināšana dokuments (uzrāda pēc lēmuma par termiņuzturēšanās atļaujas piešķiršanas izsniegšanas);
 • (vii) dokumentu, kas apliecina, ka ir samaksāta valsts nodeva.

 

Valsts nodevu par dokumentu nokārtošanu ir 86 EUR vai 172 EUR par paātrināto procedūru un 60 EUR par vīzu izsniegšanu.

 

Dokumenti ir jāiesniedz personīgi Lietuvas vēstniecībā ārzemnieka mītnes valstī vai arī Lietuvas migrācijas dienestā, ja ārzemnieks atrodas Lietuvas Republikā. Pēc tam, kad uzturēšanās atļauja ir izsniegta, ārvalstniekam ir jāpaliek Lietuvā vismaz 6 mēnešus gadā, pretējā gadījumā uzturēšanās atļauju var anulēt vai tā var netikt pagarināta. Uzturēšanās atļauja ir derīga 1 gadu, un to pēc tam var pagarināt. Dokumentus uzturēšanās atļaujas pagarināšanai iesniedz Lietuvas migrācijas dienestam vai tā vietējā nodaļā saskaņā ar ārvalstnieka deklarēto dzīvesvietu Lietuvā.

 

Ģimenes locekļiem, kas ierodas Lietuvā kopā ar ārvalstnieku, kuram ir izsniegta termiņuzturēšanās atļauja, var izsniegt termiņuzturēšanās atļauju uz tādu pašu laika posmu kā ārvalstniekam. Tomēr pašreizējā Lietuvas likumdošana nosaka papildus prasības attiecībā uz ārzemnieku, kura ģimenes locekļi vēlas uzturēties Lietuvā, pamatojoties uz ģimenes atkalapvienošanos.

Minētās prasības ir šādas: ārvalstnieks ir dzīvojis Lietuvā ne mazāk kā 2 gadus, viņam ir derīga atļauja dzīvot Lietuvā ilgāk par vienu gadu un viņam ir pamats iegūt pastāvīgo uzturēšanās atļauju. Iepriekš minētās prasības nav piemērojamas ārvalstnieka ģimenes locekļiem gadījumā, ja ārvalstnieks veic darbu kā augsti kvalificēts profesionālis, vai ierodas, lai veiktu zinātniskus pētījumus un (vai) eksperimentālo izpēti kā pētnieks saskaņā ar darba līgumu, kas noslēgts ar zinātnisko pētījumu uzņēmumu, kas reģistrēts Lietuvā. Ja minētās prasības ir izpildītas, ģimenes locekļiem ir jāuzrāda tādi paši dokumenti kā ārzemniekam un papildus jāiesniedz dokumenti, kas pierāda viņu radniecību ar ārvalstnieku (laulības, partnerattiecību līgums), vai ka viņi ir ārvalstnieka bērni un ir jaunāki par 18 gadiem.

 

Saskaņā ar oficiālajiem datiem 2011. gadā tika pieņemti 70% no visiem uzturēšanās atļauju pieteikumiem, kā arī tika pieņemti 80% no pieteikumiem no Āzijas valstīm.

 

imigrācijas jurists Lietuvā, imigrācija un uzturēšanās, dzīvošanas un darba atļaujas, izmaksas un prasības, nodarbinātība nerezidentiem, Šengenas zona un vīzas, ceļošana ar bezmaksas vīzāmŠengenas zona

2007. gadā Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu Ministru padome pieņēma lēmumu par deviņu jaunu valstu - Lietuvas, Latvijas, Čehijas Republikas, Igaunijas, Polijas, Maltas, Slovākijas, Ungārijas un Slovēnijas - pievienošanos Šengenas zonai. No 2007. gada 21. decembra šajās deviņās valstīs ir atcelta personas kontrole uz iekšējām sauszemes robežām, un no 2008. gada 30. marta - personu pārbaude uz Šengenas zonas gaisa robežām.

Šodien Šengenas zona sastāv no 25 valstīm:

 • 22 ES dalībvalstīm: Austrija, Beļģija, Čehijas Republika, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Spānija un Zviedrija;
 • 3 valstīm ārpus ES: Islande, Norvēģija un Šveice.

No 2008. gada 12. decembra Šveice atcēla personu kontroli uz Šengenas zonas iekšējām sauszemes robežām, un no 2009. gada 29. marta atcēla personu pārbaudi uz Šengenas zonas gaisa robežām.

Šengenas zonas 25 valstu iedzīvotājiem ir vienādas tiesības ceļot bez vīzām un robežkontroles.

 

ES dalībvalstis - Īrija, Bulgārija, Apvienotā Karaliste, Kipra un Rumānija - nepieder Šengenas grupai. Apvienotā Karaliste un Īrija joprojām saglabā kontroli uz robežām ar citām ES valstīm (bet tās ir apņēmušās nodrošināt policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās).

 

Šengenas zonā ir tikai viena vīza. Tas nozīmē, ka personai, kas vēlas ceļot jebkurā valstī, kas ietilpst Šengenas zonā, ir nepieciešams saņemt tikai vienu vīzu.

 

imigrācijas jurists Lietuvā, imigrācija un uzturēšanās, dzīvošanas un darba atļaujas, izmaksas un prasības, nodarbinātība nerezidentiem, Šengenas zona un vīzas, ceļošana ar bezmaksas vīzāmŠengenas vīza

Vīzas izsniedz Lietuvas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs. Lai saņemtu vīzu, ārvalstniekam ir jāiesniedz:

 • derīgs ceļošanas dokuments;
 • Šengenas vīzas pieteikuma veidlapa;
 • viena fotogrāfija 35x45 mm, kas atbilst ārvalstnieka vecumam;
 • apliecinājums, ka ir samaksāta konsulārā nodeva, kas ir 60 EUR;
 • derīgs dokuments, kas apliecina personas veselības apdrošināšanu.

 

Lai iegūtu īstermiņa vīzu, policijas komisariāta migrācijas birojā ir jāiesniedz Lietuvas Republikas fiziskas vai juridiskas personas uzaicinājuma vēstule par pagaidu ierašanos Lietuvas Republikas. Lai pagarinātu vīzu, ir jāsamaksā valsts nodeva 30 EUR. Ārzemnieks, kuram ir izsniegta īslaicīgā uzturēšanās vīza, var ieceļot un uzturēties Šengenas zonā uz laika periodu, uz kādu ir izsniegta vīza, bet ne ilgāk kā 90 dienas jebkurā 180 dienu laika posmā no pirmās ieceļošanas dienas.

 

imigrācijas jurists Lietuvā, imigrācija un uzturēšanās, dzīvošanas un darba atļaujas, izmaksas un prasības, nodarbinātība nerezidentiem, Šengenas zona un vīzas, ceļošana ar bezmaksas vīzāmBezvīzu ieceļošana

Pilsoņi no šādām valstīm var iebraukt Lietuvā bez vīzas: Albānija (tikai diplomātiskās pases turētājiem); Andora; Argentīna; Armēnija (tikai diplomātiskās pases turētājiem); Austrālija; Austrija; Beļģija; Brazīlija; Bosnija un Hercegovina (tikai diplomātiskās pases turētājiem); Bruneja; Bulgārija; Kanāda; Čīle; Ķīna (tikai diplomātiskās un oficiālās pases turētājiem); Kostarika; Horvātija; Kipra; Čehijas Republika; Dānija; Igaunija; Somija; Francija; Vācija; Gvatemala; Grieķija; Hondurasa; Honkongas īpašās pārvaldes apgabals (tikai Honkongas īpašās pārvaldes apgabala pases turētājiem); Ungārija; Islande; Īrija; Izraēla; Itālija; Japāna; Dienvidkoreja; Latvija; Lihtenšteina; Luksemburga; Makao īpašās pārvaldes apgabals (tikai Makao īpašās pārvaldes apgabala pases turētājiem); Maķedonija (tikai diplomātiskās pases turētājiem); Malaizija; Malta; Maroka (tikai diplomātiskās pases turētājiem); Meksika; Moldova (tikai diplomātiskās pases turētājiem); Monako; Melnkalne (diplomātisko pasi tikai); Nīderlande; Jaunzēlande; Nikaragva; Norvēģija; Panama; Paragvaja; Polija; Portugāle; Rumānija; Krievija (ar diplomātisko pasi tikai); San Marino; Salvadora; Serbija (diplomātisko pasi tikai); Singapūra; Slovākija; Slovēnija; Spānija; Zviedrija; Šveice; Turcija (tikai diplomātiskās, oficiālās un speciālās pases turētājiem); Ukraina (tikai diplomātiskās un oficiālās pases turētājiem); Apvienotā Karaliste; Amerikas Savienotās Valstis; Urugvaja; Vatikāns (Svētais Krēsls); Venecuēla.

 

Saskaņā ar apskatāmo režīmu, ārzemnieki no iepriekš minētajām valstīm var uzturēties Lietuvā bez vīzas līdz 90 dienām 180 dienu laika periodā, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas.

 

 

Ja vēlaties uzzināt ko vairāk par imigrāciju un uzturēšanos Lietuvā, lūgums sazinieties ar mūsu juristiem pa e-pastu info@gencs.eu.

 

www.lavvocato.eu

www.attorneys-at-law.eu

Ja rodas kādi jautājumi, lūdzu kontaktēties ar advokātu Valteru Gencu: info@gencs.eu

Šeit iekļautā informācija nav uzskatāma par konsultāciju vai juridisku atzinumu.
© Zvērināta advokāta Valtera Genca birojs, 2016
Submit
Pieprasiet bezmaksas kopiju
Doing business guide in Baltics.