image
Jautājiet mūsu ekspertam!
Gencs Valters
image
images
Jautājiet mūsu ekspertam!
Gencs Valters
Pieprasiet bezmaksas kopiju
Doing business guide in Baltics.

PVN reģistrācija Latvjā

 

LR Likums ”Par pievienotās vērtības nodokli” ir saskaņā ar Eiropas Savienības Sesto Pievienotās vērtības nodokļa direktīvu.

Lielākoties visas preces un pakalpojumi Latvijā ir aplikti ar PVN. Stadarta PVN likme ir   21 % (1.01.2019), pazeminātā likme 12 % un 5 % (1.01.2019) , kuru piemēro atsevišķām precēm u pakalpojumiem. Dažas konkrētas preces un pakalpojumi ir atbrīvoti no PVN likmes un eksportējot no Latvijas nodokļu likme ir 0 % vai vispār netiek atrunāta likumā.

 

 

Registrācija

 

PVN reģistrācijas slieksnis patreiz ir  EUR 40 000.

Ārvalstu tirgotājiem ir jāreģistrējas, kā PVN maksātājiem, ja ir šādi  apstākļi:

 

 • Ja neapliekamās juridiskās personas vai neapliekamās fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, preču iegādes Eiropas Savienības teritorijā kopējā vērtība bez nodokļa kārtējā kalendāra gadā pārsniedz 7000 latu (10 000 eiro), tā līdz tam taksācijas periodam sekojošā mēneša 15.datumam, kad ir pārsniegts noteiktais slieksnis — 7000 latu (10000 eiro), iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam iesniegumu reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā. Neapliekamā juridiskā persona vai neapliekamā fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, ja pēc vienas preču iegādes Eiropas Savienības teritorijā, ar kuru pārsniegts reģistrācijas slieksnis 7000 latu (10 000 eiro), nākamajā kalendārajā gadā nav paredzēts veikt citas preču iegādes Eiropas Savienības teritorijā, kuru kopējā vērtība pārsniegtu 7000 latu(10 000 eiro). Šajā gadījumā minētā persona iemaksā nodokli valsts budžetā  noteiktajā kārtībā, nereģistrējoties Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.
 • Ja citas dalībvalsts persona iekšzemē neapliekamai personai piegādā preces, kurām Latvijas Republikā tiek piemērots akcīzes nodoklis, tad šai citas dalībvalsts personai pirms darījuma veikšanas jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā neatkarīgi no piegādāto akcīzes preču vērtības.
 • Ja citas dalībvalsts apliekamā persona veic preču piegādi uz Latvijas Republiku, un šādu preču piegāžu kopsumma bez nodokļa kārtējā kalendāra gadā sasniedz vai pārsniedz 24 000 latu (34 150 eiro).
 • Atkarībā no apjoma, ja preču  saņēmējs nav reģistrēts, kā PVN maksātājs un  preces ir piegādātas vai montētas Latvijā Republikā.
 • Personas, kuru juridiskā adrese ir Latvijas Republikā un kuras saņem ārvalstu finanšu palīdzību no Eiropas Savienības pirmsstrukturālajiem fondiem, pirms projektu ietvaros veiktajām preču iegādēm Eiropas Savienības teritorijā un pirms pakalpojumu saņemšanas no citu dalībvalstu apliekamajām personām reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā uz laiku līdz projekta darbības beigām.
 • Ir paredzams, ka tuvākajā nākotnē persona, PVN maksātājs  citā valstī bez pastāvīgās pārstāvniecības Latvija varēs iecelt nodokļu pārstāvi par darījumiem ar akcīzes precēm. Nodokļu aģents pēc reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienests aprēķinās PVN un iemaksās to valsts budžetā.

 

 

Pienākumi pēc reģistrācijas kā PVN maksātājam

 

 •  Līdz ko uzņēmums ir reģistrējies kā PVN maksātājs Latvijas Republikā, tad tam iestājas šādas prasības.
 • Ikmēneša PVN deklarācijas jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un nodoklis, ko maksā  līdz taksācijas periodam sekojošā mēneša 15.datumam. Ja tas nav izdarīts VID  amatpersonām ir tiesības uzlikt naudas sodu un / vai dzēst jūsu PVN reģistrāciju no reģistra.
 • Ir iespējams veikt  labojums PVN deklarācijā, ja ir bezcerīgie parādnieki, bet ir vairāki kritēriji, kas ir atrunāti likumā.

0 % PVN izmantošana

 

Darījumi, kas ir veikti Eiropas savienība, piegādājot preces preces Eiropas Savienības teritorijā ir apliekami ar 0% PVN, ja izpildās šādi nosacījumi:

 

 • Preču vai pakalpojuma pavadokumentos (ieskaitot pavadzīmes) ir uzrādīts, ka preces saņemējs ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts persona ,kura apliekama ar nodokļiem un ir derīgs PVN reģistrācijas numurs.
 • Ja preces ir transportētas no Latvijas uz citu ES dalībvalsti un to apliecina ar pastāvošu  preču transportēšanas dokumentus.
 • Saņemt pavadzīmi ar 0% nozīmē to, ka saņēmējs pielieto PVN apgrieztās maksāšanas mehānismu, kas nozīmē, to ka prasība deklarēt preces guļas uz preču saņēmēja.
 • Pārdevējs apliecina veikto preču un pakalpojumu piegādi Eiropas Savienības teritorijā, kopā ar ikmēneša PVN deklarāciju atsevišķā pielikumā (Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā).

 

Atprasīt pārmaksāto PVN

 

PVN pārmaksa rodas, ja PVN, kas ir samaksāts par preču / pakalpojumu iegādāti uzņēmējdarbības vajadzībām ir augstāks nekā PVN, kas saņemts, pārdodot preces vai pakalpojumus jūsu biznesā. PVN pārmaksu sedz valsts, kur uzņēmums atrodas un ir reģistrēts kā PVN maksātājs.

 

 

 • Nodokļu maksātājs Latvijā var pieprasīt pārmaksāto PVN atpakaļ, ja pārmaksa tiek atzīta, šādos gadījumos:
 • Ar ikmēneša PVN deklarāciju par pirktām un pārdotām precēm vai pakalpojumiem. Pārmaksa ir saskaitīta deklarācijas beigu daļā. Deklarācija ir iekļauta pārmaksātā PVN summa, kā arī prasība par PVN pārmaksas atmaksu. Tādēļ papildus dokumenti par atmaksas pieprasīšanu nav nepieciešami. Latvijas Valsts ieņēmumu dienests izskata deklarāciju, ja atmaksājamā naudas summu ir augsta, tad dienests var uzdot papildus jautājumus uzņēmumam, jo īpaši par pavadzīmēm un līgumiem. Ja atmaksājama PVN summa ir pamatota, tad ar to tiek segti citi nodokļu maksājumi vai arī summa tiek ieskaitīta nodokļu maksātāja bankas kontā. Tomēr, galvenokārt, pārmaksātais PVN var tikt pieprasīts, lai ieskaita bankas kontā tikai gada beigās.
 • Izmantojot pārrobežu atmaksas sistēmu, kad  PVN ir pārmaksāts citā Eiropas Savienības valstī. Ja prece vai pakalpojums, pirkts  ar ārvalstu PVN un ir izmantots biznesa vajadzībām Latvijā, tad PVN maksātājs Latvijā ir tiesīgs pieprasīt pārmaksāto  PVN no Valsts ieņēmuma dienesta Latvijā, kurš pats sazinās ar ārvalstu nodokļu iestādi, un izsniedz nepieciešamos pierādījumus (ieskanētas pavadzīmes arī pieļaujamas) un pieprasa PVN pārmaksu atmaksāt.

 

 

 

Ja rodas kādi jautājumi, lūdzu kontaktēties ar advokātu Valteru Gencu: info@gencs.eu

Šeit iekļautā informācija nav uzskatāma par konsultāciju vai juridisku atzinumu.
© Zvērināta advokāta Valtera Genca birojs, 2016
Submit
Pieprasiet bezmaksas kopiju
Doing business guide in Baltics.