image
Jautājiet mūsu ekspertam!
Gencs Valters
image
images
Jautājiet mūsu ekspertam!
Gencs Valters
Pieprasiet bezmaksas kopiju
Doing business guide in Baltics.

Uzņēmumu apvienošana un pārņemšana Latvijā

 

Latvijas Konkurences padome izskata iesniegtos ziņojumus par tirgus dalībnieku apvienošanos un pieņem par tiem lēmumus. Pieņemot lēmumus par tirgus dalībnieku apvienošanos, tā arī ierobežo tirgus koncentrāciju.

 

Saskaņā ar Latvijas Konkurences likumu, tirgus dalībnieku apvienošanās ir:

  • divu vai vairāku tirgus dalībnieku apvienošanās, lai kļūtu par vienu tirgus dalībnieku (saplūšana);
  • viens tirgus dalībnieks pievienojas citam tirgus dalībniekam (pievienošanās);
  • tāds stāvoklis, kad viena vai vairākas fiziskās personas, kurām jau ir izšķiroša ietekme pār vienu vai vairākiem tirgus dalībniekiem, vai viens vai vairāki tirgus dalībnieki iegūst daļu vai visus cita tirgus dalībnieka vai citu tirgus dalībnieku aktīvus vai tiesības tos izmantot, vai tiešu vai netiešu izšķirošu ietekmi pār citu tirgus dalībnieku vai citiem tirgus dalībniekiem. Aktīvu vai to izmantošanas tiesību iegūšanu uzskata par apvienošanos, ja aktīvu vai to izmantošanas tiesību iegūšana palielina minēto aktīvu un tiesību ieguvēja tirgus daļu jebkurā konkrētajā tirgū;
  • tāds stāvoklis, kad divas vai vairākas fiziskās personas kopīgi vai viena fiziskā persona vienlaicīgi iegūst daļu vai visus divu vai vairāku tirgus dalībnieku aktīvus vai to izmantošanas tiesības, vai tiešu vai netiešu izšķirošu ietekmi pār diviem vai vairākiem tirgus dalībniekiem.

uzņēmumu pirkšana un pārdošana Latvijā, uzņēmumu reorganizācija korporatīvā pārstrukturēšana, ietekme uz uzņēmumiem, kontrole, PVN, pārrobežu uzņēmumu pirkšana un pārdošanaApvienošanās paziņošana Latvijā  

Tirgus dalībnieki, kuri nolēmuši apvienoties, pirms apvienošanās iesniedz Konkurences padomei pilnu ziņojumu, ja pastāv viens no šādiem nosacījumiem:

  • apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 35 572 000 EUR.
  • apvienošanās dalībnieku kopējā tirgus daļa konkrētajā tirgū pārsniedz 40 procentus.

Tomēr ziņojums nav jāiesniedz, ja vienam no diviem apvienošanās dalībniekiem apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā nepārsniedz 2 134 000 EUR.

 

Tirgus dalībniekiem ir tiesības iesniegt Konkurences padomei saīsināto ziņojumu par apvienošanos, ja pastāv viens no šādiem nosacījumiem:

  • neviens no apvienošanās dalībniekiem nedarbojas vienā konkrētajā tirgū vai ar to vertikāli saistītā tirgū;
  • apvienošanā iesaistīto tirgus dalībnieku kopējā tirgus daļa konkrētajā tirgū nepārsniedz 15 procentus.

Tirgus dalībnieka apgrozījumu aprēķina, saskaitot iepriekšējā finanšu gada ieņēmumus no tirgus dalībnieka darbības, preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas Latvijas teritorijā iepriekšējā finanšu gadā.  Ja uzņēmumi neiesniedz šādu ziņojumu, var tikt piemērots sods līdz 1400 EUR dienā.

 

Ja Konkurences padome nolemj, ka ir nepieciešams veikt papildu izpēti par tādu apvienošanos, par kuru ir iesniegts saīsinātais ziņojums, tā var pieprasīt tirgus dalībniekam iesniegt pilno ziņojumu.

Konkurences padome viena mēneša laikā no pilnā vai saīsinātā ziņojuma saņemšanas dienas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izskata ziņojumu un pieņem lēmumu par apvienošanos vai lēmumu par papildu izpētes uzsākšanu.

Konkurences padome ar lēmumu aizliedz apvienošanos, kuras rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence jebkurā konkrētajā tirgū. Konkurences padome ir tiesīga atļaut šādu apvienošanos, nosakot tirgus dalībniekam saistošus noteikumus, kuri novērš apvienošanās negatīvās sekas attiecībā uz konkurenci.

Ja paziņotā tirgus dalībnieku apvienošanās neizraisa iepriekš minētās sekas, Konkurences padome pieņem lēmumu, ar kuru atļauj apvienošanos.

Tāda vairāku tirgus dalībnieku apvienošanās, par kuru ir jāiesniedz ziņojums, bet tas nav iesniegts, ir nelikumīga.

 

uzņēmumu pirkšana un pārdošana Latvijā, uzņēmumu reorganizācija korporatīvā pārstrukturēšana, ietekme uz uzņēmumiem, kontrole, PVN, pārrobežu uzņēmumu pirkšana un pārdošanaKonkurences likums Latvijā, Lietuvā un Igaunijā

Apvienošanās paziņošana Latvijā, Lietuvā, Igaunijā

Uzņēmumu apvienošanās un pārņemšana Latvijā, Lietuvā, Igaunijā.

 

 

Ja vēlaties uzzināt ko vairāk par uzņēmumu apvienošanu un pārņemšanu Latvijā, lūgums sazinieties ar mūsu juristiem pa e-pastu info@gencs.eu.

 

www.lavvocato.eu

www.attorneys-at-law.eu

Ja rodas kādi jautājumi, lūdzu kontaktēties ar advokātu Valteru Gencu: info@gencs.eu

Šeit iekļautā informācija nav uzskatāma par konsultāciju vai juridisku atzinumu.
© Zvērināta advokāta Valtera Genca birojs, 2016
Submit
Pieprasiet bezmaksas kopiju
Doing business guide in Baltics.