image
Ask our legal expert!
Gencs Valters
image
images
Ask our legal expert!
Gencs Valters
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.

Patentu reģistrācija Latvijā 

 

Lai reģistrētu patentu, ir jāiesniedz pieteikums Latvijas Republikas Patentu valdē.

Izgudrojuma aprakstam ir jābūt skaidram un pilnīgam, lai speciālists varētu šo izgudrojumu īstenot. Izgudrojums nedrīkst būt pretrunā ar zinātniski apstiprinātiem dabas likumiem. Trešā persona var iesniegt iebildumu pret patenta piešķiršanu, apstrīdot tā novitāti, 9 mēnešu laikā no patenta publicēšanas (valsts nodeva par iebildumu - 200 EUR).

 

patentu reģistrācija Latvijā, patenta reģistrācija, patentu advokāti, Eiropas patenti, Latvijas patenti, preču zīmju reģistrācija, Latvijas patentu valde, patenta pieteikums, patenta reģistrācija EiroĪss kopsavilkums par patenta pieteikuma procesu

Patenta pieteikums ar attiecīgo dokumentāciju jāiesniedz Latvijas Republikas Patentu valdē. Patentu valde pārbauda dokumentus un to, vai iesniegtie dokumenti atbilst Patentu likuma prasībām. Ja iesniegtie dokumenti ir atbilstoši, Patentu valde nosaka patenta pieteikuma iesniegšanas datumu. Nākamais solis ir formāla patenta pieteikuma pārbaude, ko veic Patentu valde, pēc kā ir jānosaka pieteikuma publiskošanas datums.

 

Publiskošanu veic 18 mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas, vai - ja pieprasīta prioritāte - no pieteikuma pirmā agrākās prioritātes datuma. Pēc tam patenta pieteikumu izskata pēc būtības, un, ja pieteikums atbilst likuma prasībām, pieņem lēmumu par patenta piešķiršanu.

 

Pēc tam, kad pieteikuma iesniedzējs ir samaksājis valsts nodevu, Patentu valde reģistrē patentu valsts patentu reģistrā, publicē paziņojumu par patenta piešķiršanu Patentu valdes oficiālajā izdevumā un izsniedz patentu patenta īpašniekam.

 

Dokumentu un pieteikuma izskatīšanas laikā pieteicējs var novērst trūkumus iesniegtajos dokumentos. Līdz paziņojuma publicēšanai par patenta piešķiršanu, pieteikuma iesniedzējam ir tiesības vienreiz veikt grozījumus patenta pieteikumā pēc savas iniciatīvas, ja tas nemaina izgudrojuma būtību un nepaplašina patenta pretenziju apjomu. Turklāt pieteicējs var tos sadalīt divos vai vairākos pieteikumos,  katram no tiem saglabājot sākotnējo patenta pieteikuma prioritātes datumu. Patentu valdes lēmumus var pārsūdzēt.

 

patentu reģistrācija Latvijā, patenta reģistrācija, patentu advokāti, Eiropas patenti, Latvijas patenti, preču zīmju reģistrācija, Latvijas patentu valde, patenta pieteikums, patenta reģistrācija EiroVai pirms patenta piešķiršanas tiek veikta detalizēta meklēšana un pārbaude?

Nē - pirms patenta piešķiršanas Patentu valde veic, galvenokārt, formālu patenta pieteikuma un attiecīgo dokumentu pārbaudi, tomēr detalizēta meklēšana netiek veikta.

 

patentu reģistrācija Latvijā, patenta reģistrācija, patentu advokāti, Eiropas patenti, Latvijas patenti, preču zīmju reģistrācija, Latvijas patentu valde, patenta pieteikums, patenta reģistrācija EiroVai tiek ievērotas EPK prasības?

patentu reģistrācija Latvijā, patenta reģistrācija, patentu advokāti, Eiropas patenti, Latvijas patenti, preču zīmju reģistrācija, Latvijas patentu valde, patenta pieteikums, patenta reģistrācija EiroPatentspējas prasības / informācija:

 • Novitāte
 • Izgudrojuma līmenis
 • Rūpnieciskā izmantošana
 • Pievienotā vērtība
 • Pietiekamība
 • Patentspējas izņēmumu pārbaude

patentu reģistrācija Latvijā, patenta reģistrācija, patentu advokāti, Eiropas patenti, Latvijas patenti, preču zīmju reģistrācija, Latvijas patentu valde, patenta pieteikums, patenta reģistrācija EiroIzgudrojumu, kas izslēgti no patentspējas, saraksts:

 • atklājumi, zinātniskas teorijas un matemātiskas metodes;
 • estētiski risinājumi;
 • plāni, intelektuālās darbības, komercdarbības vai spēļu noteikumi un paņēmieni, kā arī datorprogrammas;
 • informācijas sniegšanas paņēmieni;
 • izgudrojumi, kuru publiskošana vai izmantošana ir pretrunā ar sabiedrisko kārtību vai sabiedrībā pieņemtajiem morāles principiem, tomēr lēmumu nepiešķirt patentu nedrīkst pieņemt, pamatojoties tikai uz faktu, ka šāda izmantošana aizliegta ar normatīvu vai administratīvu aktu;
 • augu vai dzīvnieku šķirnes vai pamatā bioloģiski augu vai dzīvnieku šķirņu iegūšanas paņēmieni;
 • biotehnoloģiskie izgudrojumi, kas attiecas uz cilvēka klonēšanu, cilvēka ģenētiskās identitātes modificēšanu dzimumšūnās, cilvēka embrija izmantošanu rūpnieciskiem vai komerciāliem mērķiem, dzīvnieku ģenētiskās identitātes modificēšanas paņēmieniem, kas tiem var sagādāt ciešanas, nedodot būtisku medicīnisku labumu cilvēkiem vai dzīvniekiem, kā arī uz dzīvniekiem, kas iegūti ar šādiem paņēmieniem;
 • cilvēka ķermenis dažādās tā veidošanās un attīstības stadijās un vienkārša kāda tā elementa atklāšana, ieskaitot gēna sekvenci vai daļēju sekvenci;
 • 1. - 4. punktā minēto objektu patentēšana nav iespējama, ja tiek prasīta vienīgi pašu šo objektu patentaizsardzība.

 

patentu reģistrācija Latvijā, patenta reģistrācija, patentu advokāti, Eiropas patenti, Latvijas patenti, preču zīmju reģistrācija, Latvijas patentu valde, patenta pieteikums, patenta reģistrācija EiroVai Patentu valde veic detalizētu patentspējas kritēriju pārbaudi pirms patentu piešķiršanas?

Jā - tomēr pārbaude tiek veikta tikai attiecībā uz dažiem patentspējas kritērijiem.

 

patentu reģistrācija Latvijā, patenta reģistrācija, patentu advokāti, Eiropas patenti, Latvijas patenti, preču zīmju reģistrācija, Latvijas patentu valde, patenta pieteikums, patenta reģistrācija EiroĪss patentu izskatīšanas procesa kopsavilkums

Pirmkārt, Patentu valde veic formālu dokumentu un patenta pieteikuma pārbaudi. Vēlākā pieteikuma izskatīšanas posmā,  patenta pieteikums tiek izskatīts pēc būtības, pārbaudot, vai izgudrojums atbilst rūpnieciskas izmantošanas kritērijam, izgudrojuma objektu, izgudrojuma vienotību, biotehnoloģiskās izgudrojuma prasības, pretenziju noformēšanas noteikumu ievērošanu, pietiekamības un pievienoto materiālu prasības. Tomēr pieteikuma izskatīšanu pēc būtības neietver izgudrojuma patentspējas pārbaudi attiecībā uz novitātes, izgudrojuma līmeņa un rūpnieciskās izmantošanas prasībām.

 

patentu reģistrācija Latvijā, patenta reģistrācija, patentu advokāti, Eiropas patenti, Latvijas patenti, preču zīmju reģistrācija, Latvijas patentu valde, patenta pieteikums, patenta reģistrācija EiroKas izskata patentu pieteikumus?

Latvijas Republikas Patentu valde

 

patentu reģistrācija Latvijā, patenta reģistrācija, patentu advokāti, Eiropas patenti, Latvijas patenti, preču zīmju reģistrācija, Latvijas patentu valde, patenta pieteikums, patenta reģistrācija EiroJa pieteikums neatbilst prasībām, vai patents ir jāgroza pirms piešķiršanas?

 

Ja vēlaties uzzināt ko vairāk par patentu reģistrēšanu Latvijā, lūgums sazinieties ar mūsu juristiem pa e-pastu info@gencs.eu.

 

www.lavvocato.eu

www.attorneys-at-law.eu

Ja rodas kādi jautājumi, lūdzu kontaktēties ar advokātu Valteru Gencu: info@gencs.eu

Šeit iekļautā informācija nav uzskatāma par konsultāciju vai juridisku atzinumu.
© Zvērināta advokāta Valtera Genca birojs, 2016
Submit
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.