image
Ask our legal expert!
Gencs Valters
image
images
Ask our legal expert!
Gencs Valters
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.

Eiropas patentu attiecināšana (apstiprināšana) uz Somiju

 

Eiropas patenta attiecināšana uz Somiju piešķir tādas pašas tiesības kā nacionālais patents, sākot no dienas, kad ir publicēts Eiropas Patentu iestādes paziņojums attiecībā uz patenta piešķiršanu.

 

Ņemot vērā, ka Somija 2011. gada 1. novembrī pievienojās Londonas nolīgumam, attiecināšana, vairumā gadījumu, notiek, iesniedzot Eiropas patenta pieprasījuma tulkojumu un samaksājot maksu par publicēšanu (EUR 450) 3 mēnešu laikā no publicēšanas Eiropas Patentu biļetenā.

 

Ja Eiropas patenta piešķiršanas procedūrā tika lietota angļu valoda, tad pretenzija ir jāiesniedz tikai somu, vai, atsevišķos gadījumos, zviedru valodā. Ja Eiropas patenta piešķiršanas procedūrā tika lietota franču vai vācu valoda, tad ir jāiesniedz visa apraksta, tostarp zīmējumi, tulkojums angļu vai somu valodā, un pretenzijas somu vai, atsevišķos gadījumos, zviedru valodā.

 

Tulkojumu ir jāiesniedz zviedru valodā, ja pieteicēja vai paša patenta īpašnieka valoda ir zviedru. Uzņēmuma valoda ir zviedru, ja uzņēmuma dokumentos lietotā valoda ir zviedru.

 

Papildu uzturēšanas gada maksa sākas no ceturtā gada (no pieteikuma iesniegšanas datuma), un ir 200 EUR par trešo gadu, 155 EUR par ceturto gadu, 170 EUR par piekto gadu, 195 EUR par sesto gadu utt.

 

 

 

Ja vēlaties uzzināt ko vairāk par Eiropas patentu attiecināšanu uz Somiju, lūgums sazinieties ar mūsu juristiem pa e-pastu info@gencs.eu.

 

www.lavvocato.eu

www.attorneys-at-law.eu

Ja rodas kādi jautājumi, lūdzu kontaktēties ar advokātu Valteru Gencu: info@gencs.eu

Šeit iekļautā informācija nav uzskatāma par konsultāciju vai juridisku atzinumu.
© Zvērināta advokāta Valtera Genca birojs, 2016
Submit
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.