image
Jautājiet mūsu ekspertam!
Gencs Valters
image
images
Jautājiet mūsu ekspertam!
Gencs Valters
Pieprasiet bezmaksas kopiju
Doing business guide in Baltics.

Eiropas patentu attiecināšana (apstiprināšana) uz Lietuvu 

 

Persona, kura vēlas saņemt Eiropas patentu attiecībā uz izgudrojumu, var iesniegt patenta pieteikumu Lietuvas Patentu birojā. Patents parasti ir spēkā uz laiku no 20 līdz 25 gadiem bez iespējas to pagarināt. Valsts nodeva par Eiropas patenta pieteikumu ir 115 EUR par tiešsaistes pieteikumu, 200 EUR par papīra pieteikumu, papildu patentu meklējumu maksa par pieteikumu, kas iesniegts no 2005. gada 1. jūlija, ir 1165 EUR, un papildu izpētes maksa par pieteikumu, kas iesniegts no 2005. gada 1. jūlija, ir 840 EUR.

 

Ja patenta pieteikums atbilst nepieciešamajām prasībām, tas tiks piešķirts 3 līdz 5 gadu laikā. Papildus gada valsts nodeva sākas ar trešo gadu un ir 445 EUR par trešo gadu, 555 EUR par ceturto gadu utt.

 

Patenti ir pieejami jebkādiem izgudrojumiem visās tehnoloģiju jomās ar nosacījumu, ka tie ir jauni, tiem ir izgudrojuma līmenis un tie ir rūpnieciski izmantojami.

 

Iebildumu pret patenta izsniegšanu var iesniegt trešās personas, apstrīdot to, ka patents ir jauns, 9 mēnešu laikā no patenta publikācijas brīža, un to iesniedz Eiropas Patentu iestādei. Valsts nodeva par iebildumu ir 745 EUR.

Visi administratīvie lēmumi var tikt apstrīdēti Eiropas Patentu iestādē 2 mēnešu laikā no konkrētā lēmuma paziņošanas datuma. Valsts nodeva par apelācijas sūdzību ir 1240 EUR.

 

Lai Eiropas patents tiktu attiecināts uz Lietuvu, pretendentam ir jāiesniedz šādi dokumenti Valsts Patentu birojā:

  • Pieprasījuma veidlapa;
  • Patenta pretenziju tulkojums lietuviešu valodā;
  • Dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu.

 

Valsts nodeva par Eiropas patenta attiecināšanu ir 46 EUR. Ja pretenziju skaits pārsniedz 15, par katru papildu pretenziju ir jāsamaksā papildu maksa 15 EUR.

Valsts Patentu birojs publicē pretenziju tulkojumu un izsniedz sertifikātu, kas apliecina Eiropas patenta attiecināšanu 3 mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža.

 

 


 

 

   Patent Law in Lithuania in English language

 

   Copyright Law in Lithuana in English language

 

   Power of Attorney in Lithuania for patent and trademark registration in English language

 

   Special power of attorney  for patent and trademark registration in Lithuania in English language

 

   Assignment form for patents in Lithuania in English language

 

 

Ja vēlaties uzzināt ko vairāk par Eiropas patentu attiecināšanu uz Lietuvu, lūgums sazinieties ar mūsu juristiem pa e-pastu info@gencs.eu.

 

www.lavvocato.eu

www.attorneys-at-law.eu

Ja rodas kādi jautājumi, lūdzu kontaktēties ar advokātu Valteru Gencu: info@gencs.eu

Šeit iekļautā informācija nav uzskatāma par konsultāciju vai juridisku atzinumu.
© Zvērināta advokāta Valtera Genca birojs, 2016
Submit
Pieprasiet bezmaksas kopiju
Doing business guide in Baltics.