image
Ask our legal expert!
Gencs Valters
image
images
Ask our legal expert!
Gencs Valters
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.

Patentu reģistrācija Igaunijā 

patentu reģistrācija Igaunijā, patenta reģistrācija, patentu advokāti, Eiropas patenti, preču zīmju reģistrācija, Igaunijas patentu valde, patenta pieteikums, patenta reģistrācija ESĪss kopsavilkums par patenta pieteikuma procesu

Patenta pieteikums ir jāiesniedz Igaunijas Patentu birojā. Patenta pieteikumā iekļauj šādus būtiskus dokumentus: lūgumu piešķirt patentu; izgudrojuma aprakstu; patenta pretenziju; zīmējumus vai citus uzskates materiālus, ja tie ir nepieciešami; kopsavilkumu par izgudrojuma būtību. Saņemot patenta pieteikumu, Igaunijas Patentu birojs pārbauda pieteikuma atbilstību obligātajām prasībām. Patentu valde publicē patenta pieteikumu. Pēc publikācijas Patentu valde sāk izskatīt pieteikumu pēc būtības. Pieteikuma izskatīšanas pēc būtības laikā, Patentu valde izvērtē izgudrojuma novitāti, izgudrojuma līmeni un rūpniecisko izmantojamību.

 

patentu reģistrācija Igaunijā, patenta reģistrācija, patentu advokāti, Eiropas patenti, preču zīmju reģistrācija, Igaunijas patentu valde, patenta pieteikums, patenta reģistrācija ESVai pirms patenta piešķiršanas notiek detalizēta meklēšana un pārbaude?

 

patentu reģistrācija Igaunijā, patenta reģistrācija, patentu advokāti, Eiropas patenti, preču zīmju reģistrācija, Igaunijas patentu valde, patenta pieteikums, patenta reģistrācija ESKādas ir minimālās dokumentācijas prasības?

Netiek piemērotas WIPO minimālās dokumentācijas prasības, kas attiecas vai  neattiecas uz patentiem, bet gan izmanto kaut ko "līdzīgu".

 

patentu reģistrācija Igaunijā, patenta reģistrācija, patentu advokāti, Eiropas patenti, preču zīmju reģistrācija, Igaunijas patentu valde, patenta pieteikums, patenta reģistrācija ESVai izmanto WIPO SPK?

patentu reģistrācija Igaunijā, patenta reģistrācija, patentu advokāti, Eiropas patenti, preču zīmju reģistrācija, Igaunijas patentu valde, patenta pieteikums, patenta reģistrācija ESKā meklēšana tiek ierakstīta?

Tikai papīrā, līdzīgi WIPO un EPO meklēšanas ziņojumiem.

 

patentu reģistrācija Igaunijā, patenta reģistrācija, patentu advokāti, Eiropas patenti, preču zīmju reģistrācija, Igaunijas patentu valde, patenta pieteikums, patenta reģistrācija ESVai tiek ievērotas EPK prasības?

Jā - dažreiz ir praktiski grūti ievērot.

 

patentu reģistrācija Igaunijā, patenta reģistrācija, patentu advokāti, Eiropas patenti, preču zīmju reģistrācija, Igaunijas patentu valde, patenta pieteikums, patenta reģistrācija ESPatentspējas prasības / informācija:

 • Novitāte
 • Izgudrojuma līmenis
 • Rūpnieciskā izmantošana
 • Pievienotā vērtība
 • Pietiekamība
 • Patentspējas izņēmumi
 • Citi: Turpmāk, cita starpā, par izgudrojumu netiek uzskatīti: atklājumi, ieskaitot aprakstus par cilvēka organisma vai sekvences, vai cilvēka gēnu daļējas sekvences veidošanos vai attīstību, zinātniskas teorijas un matemātiskas metodes; shēmas, noteikumus un metodes attiecībā uz intelektuālu darbību vai uzņēmējdarbības veikšanu; tehniskā dokumentācija un konstrukciju, ēku vai teritoriju plāni; simboli; datoru un datorprogrammu algoritmi; dizains; informācijas prezentācijas; augu un dzīvnieku šķirnes; topogrāfijas integrālās shēmas.

 

patentu reģistrācija Igaunijā, patenta reģistrācija, patentu advokāti, Eiropas patenti, preču zīmju reģistrācija, Igaunijas patentu valde, patenta pieteikums, patenta reģistrācija ESIzgudrojumu saraksts, kas izslēgts no patentspējas:

 • izgudrojumi, kas ir pretrunā ar sabiedrisko kārtību un morāli;
 • cilvēku vai dzīvniekiem slimību ārstēšanas metodes un diagnostikas metodes;
 • cilvēka klonēšanas procesi;
 • cilvēka ģenētiskās identitātes modificēšana dzimumšūnās;
 • cilvēka embrija izmantošana komerciāliem mērķiem, tostarp procesi, kas aizliegti ar Mākslīgās apaugļošanas un embriju aizsardzības likumu;
 • dzīvnieku ģenētiskās identitātes modificēšanas procesi, kas var sagādāt ciešanas, nedodot būtisku labumu veselības aizsardzībai, cilvēkiem vai dzīvniekiem, un dzīvniekiem, kas iegūti ar šādiem paņēmieniem;
 • bioloģiski procesi, kuru rezultātā tiek iegūts bioloģiskais materiāls, augi vai dzīvnieki, izņemot mikrobioloģiskos procesus mikroorganismu iegūšanai;
 • izgudrojumi, kurus piemēro tikai vienai augu vai dzīvnieku šķirnei.

 

patentu reģistrācija Igaunijā, patenta reģistrācija, patentu advokāti, Eiropas patenti, preču zīmju reģistrācija, Igaunijas patentu valde, patenta pieteikums, patenta reģistrācija ESVai Patentu valde veic detalizētu patentspējas kritēriju pārbaudi pirms patentu piešķiršanas?

 

patentu reģistrācija Igaunijā, patenta reģistrācija, patentu advokāti, Eiropas patenti, preču zīmju reģistrācija, Igaunijas patentu valde, patenta pieteikums, patenta reģistrācija ESĪss patentu izskatīšanas procesa kopsavilkums?

Pieteikuma pēc būtības izskatīšanas laikā Patentu birojs izvērtē novitāti, izgudrojuma līmeni un izgudrojuma rūpniecisko izmantojamību.

 

patentu reģistrācija Igaunijā, patenta reģistrācija, patentu advokāti, Eiropas patenti, preču zīmju reģistrācija, Igaunijas patentu valde, patenta pieteikums, patenta reģistrācija ESKas izskata patentu pieteikumus?

Igaunijas Patentu birojs

 

patentu reģistrācija Igaunijā, patenta reģistrācija, patentu advokāti, Eiropas patenti, preču zīmju reģistrācija, Igaunijas patentu valde, patenta pieteikums, patenta reģistrācija ESJa pieteikums neatbilst prasībām, vai patent ir jāgroza pirms piešķiršanas?

 

patentu reģistrācija Igaunijā, patenta reģistrācija, patentu advokāti, Eiropas patenti, preču zīmju reģistrācija, Igaunijas patentu valde, patenta pieteikums, patenta reģistrācija ESCiti būtiski jautājumi, kas mums būtu jāapsver saistībā ar patentu sistēmu Jūsu valstī?

Būtībā starp Igaunijas un kontinentālās Eiropas patentu sistēmu nav atšķirības.

 

 

Ja vēlaties uzzināt ko vairāk par patentu reģistrēšanu Igaunijā, lūgums sazinieties ar mūsu juristiem pa e-pastu info@gencs.eu.

 

www.lavvocato.eu

www.attorneys-at-law.eu

Ja rodas kādi jautājumi, lūdzu kontaktēties ar advokātu Valteru Gencu: info@gencs.eu

Šeit iekļautā informācija nav uzskatāma par konsultāciju vai juridisku atzinumu.
© Zvērināta advokāta Valtera Genca birojs, 2016
Submit
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.