image
Ask our legal expert!
Gencs Valters
image
images
Ask our legal expert!
Gencs Valters
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.

Uzņēmumu reģistrēšana Latvijā

 

Visizplatītākā biznesa forma Latvijā ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA).

Lai reģistrētu SIA, minimālais pamatkapitāls ir 2800 EUR, vai, ja tā ir mazkapitāla sabiedrība, mazāk par 2800, t.i. 1 - 2800 EUR, kas jāsamaksā pirms uzņēmuma reģistrācijas Komercreģistrā, atverot uzņēmuma bankas kontu. Sabiedrību ar ierobežotu atbildību var dibināt fiziska persona vai juridiska persona (uzņēmums).

 

Lai reģistrētu mazkapitāla sabiedrību, ir jābūt izpildītiem visiem šādiem nosacījumiem:

 1. Dibinātājs/dalībnieks ir fiziska persona (līdz 5 personām);
 2. Visi valdes locekļi ir sabiedrības dalībnieki;
 3. Persona var būt tikai vienā šādā mazkapitāla sabiedrībā;

uzņēmuma reģistrēšana Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, uzņēmuma izveide, uzņēmuma nodibināšana, nodokļi, pārstāvniecības reģistrācija, uzņēmuma reģistrēšanas procedūraUzņēmuma dibināšanas izmaksas, ieskaitot bankas kontu un PVN reģistrāciju 

 

Valsts nodeva par sabiedrības ar ierobežotu atbildību reģistrēšanu, ja to dibina 2 vai vairāk personas - 142.29 EUR vai 426.87 EUR, ja dokumenti tiek izskatīti 1 dienas laikā, un maksa par publikāciju oficiālajā žurnālā ir 27.03 EUR. Uzņēmumam, kuru dibina viens dibinātājs - reģistrācija 1 - 3 dienu laikā - 142.29 EUR; maksa par publikāciju oficiālajā žurnālā ir 27.03 EUR.  Valsts nodeva  mazkapitāla sabiedrībai ir 21.34 EUR vai 64.02 EUR, lai izskatītu uzņēmuma dokuments 1 dienas laikā, maksa par publikāciju oficiālajā žurnālā ir 14.23 EUR. Valsts nodeva neietver notāra atlīdzību, kas var atšķirties no 26 līdz 100 EUR. Lai reģistrētos par PVN maksātāju Latvijā valsts nodeva nav jāmaksā. Samaksa par bankas konta atvēršanu katrā bankā nedaudz atšķiras. Gadījumā, ja uzņēmumu reģistrē juridiska persona (uzņēmums), var būt papildus samaksa par tulkošanas pakalpojumiem (aptuveni 14 EUR/ lapa).

 

Reģistrācija aizņem 1-3 darba dienas no dokumentu iesniegšanas valsts iestādē un visu valsts nodevu kopsumma ir no 220 līdz 490 EUR.

 

uzņēmuma reģistrēšana Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, uzņēmuma izveide, uzņēmuma nodibināšana, nodokļi, pārstāvniecības reģistrācija, uzņēmuma reģistrēšanas procedūraJuridiskā adrese

Lūdzam ņemt vērā, ka uzņēmumam ir nepieciešams norādīt juridisko adresi. Tāpēc reģistrēšanās konkrētās telpās Latvijā ir nepieciešama kā sākotnējais solis. Jūsu ērtībām, mēs varam piedāvāt izmantot mūsu firmas juridisko adresi Rīgā.

 

uzņēmuma reģistrēšana Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, uzņēmuma izveide, uzņēmuma nodibināšana, nodokļi, pārstāvniecības reģistrācija, uzņēmuma reģistrēšanas procedūraReģistrēšanas procedūra

Pirmais solis pēc adreses reģistrēšanas ir noslēgt uzņēmuma dibināšanas līgumu.

Tiek atvērts pagaidu bankas konts un apmaksāts sākotnējais pamatkapitāls. Sākotnēji apmaksājams ir vismaz 50% no pamatkapitāla, bet ja tā ir mazkapitāla sabiedrība - visa summa.

Tiek sagatavoti uzņēmuma statūti un nozīmētas uzņēmuma vadības struktūras.

Uzņēmums ir nodibināts pēc tā reģistrēšanas Uzņēmumu reģistrā.

Visi dokumenti ir jāiesniedz Uzņēmuma reģistram latviešu valodā. Aptuvenā samaksa par vienas lapas tulkošanu ir 20-30 EUR/lapa; aptuvenā samaksa par uzņēmuma reģistrācijas dokumentu tulkošanu ir 290 EUR.

uzņēmuma reģistrēšana Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, uzņēmuma izveide, uzņēmuma nodibināšana, nodokļi, pārstāvniecības reģistrācija, uzņēmuma reģistrēšanas procedūraNepieciešamie dokumenti un informācija

Uzņēmuma reģistrācijai Latvijā ir nepieciešami šādi dokumenti un informācija:

 1. Uzņēmuma valdes locekļa dati (pārstāvības tiesības - atsevišķi vai kopīgi (ja ir vairāk par vienu valdes locekli), dzīvesvietas adrese un pases kopija;
 2. Uzņēmuma dibinātāja dati (ja dibinātājs ir juridiska persona (uzņēmums) - izraksts par uzņēmumu no konkrētās valsts Uzņēmuma reģistra (ja uzņēmums atrodas ES, EEZ vai Šveices Konfederācijā, Apostille nav jāpievieno);
 3. Uzņēmuma juridiskā adrese Latvijā;
 4. Informācija par bankas izvēli;
 5. Dibināšanas līgums;
 6. Statūti;
 7. Bankas sertifikāts, kas apliecina sākotnējā pamatkapitāla apmaksu (mazkapitāla sabiedrībai - dibinātājs apstiprina samaksu pats).

Lūdzam ņemt vērā, ka juridiskas personas nosaukuma pieejamība ir jāpārbauda pirms reģistrācijas.

uzņēmuma reģistrēšana Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, uzņēmuma izveide, uzņēmuma nodibināšana, nodokļi, pārstāvniecības reģistrācija, uzņēmuma reģistrēšanas procedūraNodokļi Latvijā


uzņēmuma reģistrēšana Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, uzņēmuma izveide, uzņēmuma nodibināšana, nodokļi, pārstāvniecības reģistrācija, uzņēmuma reģistrēšanas procedūra

 

uzņēmuma reģistrēšana Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, uzņēmuma izveide, uzņēmuma nodibināšana, nodokļi, pārstāvniecības reģistrācija, uzņēmuma reģistrēšanas procedūraPārstāvniecības reģistrācija Latvijā 

 

Ārvalstu komersantam ir tiesības atvērt pārstāvniecību Latvijā. Pārstāvniecība nav juridiska persona, un tai nav tiesības veikt komerciālas aktivitātes Latvijā.

 

Nepieciešamie dokumenti/ informācija izveidošanai:

 1. Dokuments, kas apliecina komersanta reģistrāciju konkrētajā valstī (reģistrācijas sertifikāts), ja ārvalstu komersanta atrašanās valsts likums nosaka komersanta ierakstīšanu reģistrā; vai cits dokuments, kas apliecina ārvalstu komersanta juridisko statusu valstī (legalizēts vai ar Apstille - atkarībā no valsts, kurā ārvalstu komersantam ir juridiskā adrese);
 2. notariāli apliecināta legalizēta (vai ar Apostille) komersanta statūtu, dibināšanas dokumenta vai līdzvērtīga dokumenta kopija;
 3. lēmums atvērt pārstāvniecību ar pārstāvja pilnvarojums;
 4. pārstāvniecības juridiskā adrese;
 5. pārstāvja pases kopija un pašreizējā adrese;
 6. ārvalsts komersanta juridiskā adrese, nosaukums un pamata komercdarbība.

 

Valsts nodeva - 28.46 EUR (reģistrēšana 3 darba dienās), 85,38 EUR (1 darba dienā) and maksa par publikāciju oficiālajā žurnālā - 18.50 EUR.

 

Ja vēlaties uzzināt ko vairāk par uzņēmumu reģistrēšanu Latvijā, lūgums sazinieties ar mūsu juristiem pa e-pastu info@gencs.eu.

 

www.lavvocato.eu

www.attorneys-at-law.eu

Ja rodas kādi jautājumi, lūdzu kontaktēties ar advokātu Valteru Gencu: info@gencs.eu

Šeit iekļautā informācija nav uzskatāma par konsultāciju vai juridisku atzinumu.
© Zvērināta advokāta Valtera Genca birojs, 2016
Submit
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.