image
Jautājiet mūsu ekspertam!
Gencs Valters
image
images
Jautājiet mūsu ekspertam!
Gencs Valters
Pieprasiet bezmaksas kopiju
Doing business guide in Baltics.

PVN Igaunijā

 

Igaunijas Pievienotās vērtības likums (Käibemaksuseadus) ir saskaņā ar ES Sesto PVN direktīvu.

Lielākā daļa preču un pakalpojumi ir apliekami ar PVN. Standarta PVN likme ir 20%; pazeminātā likme ir 9% apmērā attiecas uz konkrētām precēm un pakalpojumiem. Dažām konkrētas preces un pakalpojumi, ir atbrīvoti no PVN nodokļa un no Igaunijas eksportējot ir nulles tarifs.

 

 

 

Reģistrācija

 

 

PVN reģistrācijas robeža parasti ir 16 000 EUR.

 

Ārvalstu tirgotāju jāreģistrējas PVN šādos gadījumos:

 

  • Ja tirgotājs, kam nav pastāvīgas uzņēmējdarbības Igaunijā un ir aplikts ar nodokli citā valstī, veic preču sūtīšanu, kas ir apliktas ar nodokli Igaunijā, un Igaunijas persona nav nodokļa maksātājs.

 

  • Ja tirgotājs ir PVN maksātājs citā dalībvalstī, veic attāluma pārdošanu ar personu Igaunijā, kas nav reģistrēta kā PVN maksātājs (izņemot preces, kas apliekamas ar akcīzes nodevām), un ar nodokli apliekamā attāluma piegādes summa pārsniedz 35 000 EUR, ko aprēķina sākot ar kalendāro gadu. 

 

  • Ja tirgotājs ir PVN maksātāja citā dalībvalstī un veic attālumu preču pārdošanu ar akcīzi fiziskai personai Igaunijā personiskiem mērķiem. 

 

 

Ja tirgotājs ir PVN maksātāja citā dalībvalstī, veic attālumu preču pārdošana ar igauņiem (izņemot preces, kas apliekamas ar akcīzes nodevas), tirgotājs var reģistrēt  brīvprātīgi kā PVN maksātājs.

 

Atbildīgā persona par PVN samaksu citā valstī bez pastāvīgās pārstāvniecības Igaunijā var iecelt nodokļu pārstāvi. Nodokļu pārvaldei ir jāapstiprina nodokļu pārstāvis Igaunijā.

 

 

 

 

 

Pienākumi pēc reģistrēšanās kā PVN maksātājs

 

 

Līdz ko uzņēmums ir reģistrēts kā PVN maksātājs Igaunijā, tad formālās prasības ir izpildītas.

 

Ikmēneša PVN deklarācijas jāiesniedz Nodokļu un muitas pārvalde un PVN ir jāsamaksā līdz nākamā kalendārā mēneša 20. datumam, vēlākais. Ja tas nav izdarīts nodokļu amatpersonām ir tiesības uzlikt naudas sodu un / vai dzēst Jūsu PVN reģistrācijas numuru no reģistra.

 

 NB! Lūdzu, atcerieties, ka nodokļu iestādei ir tiesības izdzēst nodokļu maksātāju personu no reģistra, ja nodokļu maksātājs nav iesniedzis pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju par pēdējiem sešiem mēnešiem.

 

 

 

 

Izmantot 0 % PVN likmi

 

Uzņēmumiem savstarpējie darījumi (business to business), kas veikti ES sauc par Kopienas iekšējo sadarbību uzņēmumiem savā starpā un aplikti ar likmi 0% PVN, ja ir izpildītas šādas prasības:

 

  • Abi uzņēmumi ir PVN maksātāji;

 

  • Pavaddokumenti; preču / pakalpojumu (ieskaitot pavadzīmes) norāda, ka preču saņēmējs ir citas ES dalībvalsts apliekamā persona ar derīgu PVN reģistrācijas numurs;

 

  • preces ir nosūtītas vai transportētas no iekšzemes uz galamērķi citā ES dalībvalstī un to apliecina preču transportēšanas dokumentus;

 

  • pārdošanas pavadzīme ietver paziņojumu par 0% PVN un atsauci uz Direktīvu 2006/112/EK.

 

 

Saņemot pavadzīmi ar 0% nozīmē saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, piemēro PVN apgrieztās maksāšanas mehānismu, kas nozīmē, ka deklarēšanas prasība gulstas uz preču vai pakalpojumu saņēmēja, bet īstenībā saņēmējam nav jāmaksā PVN.

 

 Pārdevējs Kopienas iekšienē iesniedz mēneša PVN deklarācijā kopā ar speciālo Kopienas iekšējo piegādes deklarāciju (VD Deklaratsioon Igaunijas).

 

 

 

Pieprasīt pārmaksāto PVN atpakaļ

 

 

PVN pārmaksa rodas, ja PVN, kas samaksāts par preču vai pakalpojumu iegādāti uzņēmējdarbības vajadzībām ir augstāks nekā PVN, kas samaksāts pārdodot preces vai pakalpojumus jūsu biznesā. PVN pārmaksu sedz valsts, kurā uzņēmums galvenokārt atrodas, un ja uzņēmums ir reģistrēts kā PVN maksātājs.

 

 

 

Ir divi veidi, kā pieprasīt atpakaļ pārmaksāto PVN:

 

  • Ar ikmēneša PVN deklarāciju pirktās un pārdotās  preces un pakalpojumi tiek deklarēti. Pārmaksa tiek aprēķināta deklarācijas veidlapas beigās. Deklarācija ir iekļauta pārmaksātā PVN summa, tādēļ arī par prasību pārmaksātā PVN atmaksu, kas nozīmē, ka papildu pieteikums par atmaksas summu nav nepieciešams. Igaunijas Nodokļu un muitas pārvalde pārbauda deklarāciju, ja atmaksājamā summa ir liela, tad pārvalde var uzdot papildus jautājumus par uzņēmumu un jo īpaši pavadzīmēm vai līgumiem. Ja summa ir pamatota, tad atmaksājamais PVN tiek ieskaitīts nodokļu maksātāja bankas kontā 2 nedēļu laikā.

 

  • Izmantojot pārrobežu kompensāciju sistēmu: ja PVN pārmaksāts citā ES valstī. Ja preces vai pakalpojumi, tika iegādāti ar ārvalstu PVN un tiek izmantoti saimnieciskās darbības vajadzībām Igaunijā, Igaunijas PVN maksātājam ir tiesības atprasīt PVN pārmaksu atpakaļ no Igaunijas Nodokļu un muitas pārvaldes, kas personīgi sakontaktējas ar ārvalstu nodokļu iestādi, un nepieciešamos pierādījumus (skenētas pavadzīmes arī tiek pieņemtas), un tad PVN pārmaksu atmaksā atpakaļ. Procedūra ilgst vairāk nekā Igaunijas iekšējās procedūras (4-8 mēneši).

Ja rodas kādi jautājumi, lūdzu kontaktēties ar advokātu Valteru Gencu: info@gencs.eu

Šeit iekļautā informācija nav uzskatāma par konsultāciju vai juridisku atzinumu.
© Zvērināta advokāta Valtera Genca birojs, 2016
Submit
Pieprasiet bezmaksas kopiju
Doing business guide in Baltics.