image
Jautājiet mūsu ekspertam!
Gencs Valters
image
images
Jautājiet mūsu ekspertam!
Gencs Valters
Pieprasiet bezmaksas kopiju
Doing business guide in Baltics.

PVN Lietuvā

Vatera Genca advokāta birojs arī sniedz pakapolumus saistība ar uzņēmumu reģistrāciju, kā PVN maksātājs.

Uzņēmumiem, kuru preču un pakalpojumu apjoms gada laikā (pēdējos 12 mēnešus) pārsniedz LTL 100000 (EUR 28962), sākot ar mēnesi, kurā summa tika pārsniegta, ir jārēķina pēc konkrētas  procedūras un PVN par piegādātajām precēm vai pakalpojumiem ir  jāiemaksā valsts budžetā.

Ārvalstu nodokļu maksātājs, kurš atrodas Lietuvas teritorijā un šis ārvalsts nodokļu maksātājs piegādā preces vai pakalpojumus šīs valsts teritorijā, aprēķina PVN par precēm vai pakalpojumiem un maksā PVN valsts budžetā.

Šajā gadījumā ārvalstu nodokļu maksātājs reģistrējas, kā PVN maksātājs un nosacījumi ir tādi paši, kā minēti iepriekšējā rindkopā.

Nespēja iesniegt pieteikumu reģistrēties kā PVN maksātājam vai reģistrācijas pieteikuma atteikums, PVN maksātāju neatbrīvo no pienākuma aprēķināt PVN par precēm un pakalpojumiem, ko viņš obligāti iemaksā valsts budžetā.

 

Ārvalstu personas reģistrējas, kā PVN maksātājs Lietuvā.

Ja sāk piegādāt preces vai pakalpojumus, un šo pakalpojumu sniegšanas vieta ir Lietuvā (ar dažiem izņēmumiem, kas ir atrunāti turpmāk);

Ja iegādātas preces Lietuvā no citā ES dalībvalstīm (izņemot jaunus transportlīdzekļus un preces, kurām piemēro akcīzes nodokli) un šo preču vērtība ir lielāka par ierobežojumu 35 000 LTL (EUR 10159) pēdējā kalendārā gadā, vai arī paredzams, ka šādu preču vērtība ir būs lielāka par 35 000 LTL (EUR 10159) šajā kalendārajā gadā.

Ja Lietuva tiks izvēlēta kā vieta tālāk pārdošanai vai piegādāto preču vērtība Lietuvā saskaņā ar tālāk pārdošanas shēmu pārsniedz robežu 125 000 LTL (EUR 36283) vai preces, kas piegādātas saskaņā ar tālāk pārdošanas sistēmu, bet apliktas ar akcīzes nodokli.

 

Izņēmumi, kad nav obligāti jāreģistrējas kā PVN maksātājam Lietuvā

 • Ārvalstu persona, kura piegādā preces vai pakalpojumus Lietuvā, uz kurām neattiecas obligāta reģistrēšanās, kā PVN maksātājam;
 • Ārvalstu persona piegādā tikai tādas preces vai sniedz pakalpojumus, kas neapliekas ar PVN
 • Ārvalstu persona, kas piegādā tikai tādas preces vai pakalpojumus, kuras apliek ar 0% PVN likmi (ir daži izņēmumi, kas tiek apskatīti turpmāk);
 •  Ārvalstu persona piegādā tikai tādas preces vai pakalpojumus, attiecībā uz kurām  pircējam ir pienākums iekasēt un samaksāt nodokli Lietuvā (Art. 95 (2) - (4) );
 •  Ārvalstu persona, kas iegādājas preces no citas ES dalībvalsts, bet šo preču vērtība nepārsniedz limitu 35 000 LTL (EUR 10 159) kalendārajā gadā vai arī preces, kas iegādātas no citām ES dalībvalstīm, un ir jauni transportlīdzekļi vai preces, kas pakļautas akcīzes nodokli;
 •   Ārvalstu persona piegādā preces saskaņā ar tālāk pārdošanu shēmu un preces, kas bija piegādās uz Lietuvu kalendārā gada laikā, un to vērtība nepārsniedz limitu 125 000 LTL (EUR 36 283) (izņemot gadījumus, kad piegādātās preces ir pakļautas akcīzes nodoklim). 

 

 Pienākums reģistrēties kā PVN maksātājam rodas ārvalstu personu, kaut arī precēm un pakalpojumiem tiek piemērota 0% PVN likmi

 •   Ja piegādā preces, kuras nodotas pagaidu glabāšanā vietā, pagaidu uzglabāšanā muitas kontrole.
 •  Ja piegādā preces, kas izvietotas brīvajā zonā vai izvietotas noliktavā;
 •  Ja piegādā preces, kuras nodotas muitas noliktavas vai muitas kontrolē deklarēšanai vai ievestas saskaņā ar tranzīta deklarāciju ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa;
 •  Ja piegādā preces, un ja preces tiek transportētas uz PVN noliktavām vai preces, kas nodotas izvietojums PVN noliktavas teritorijā piegādes valstī, kurā šie noteikumi joprojām ir spēkā laikā, piegādes laikā;
 •  Piegādes aģentūra vai aģents sniedz iepriekš minēto pakalpojumus vai citu darījums, kas saistīti ar preču piegādi, kuri minēti Art. 53 (1) likumā;
 •  Ja sniedz pakalpojumus, kas tieši attiecas uz precēm, kas pakļautas dažādām muitas procedūrām, vai preces ir nodotas saskaņā ar vienošanos ar PVN noliktavām.

 

 Kad pienākumu aprēķināt PVN attiecībā uz precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem rodas pircējam

 • Ja ārvalstu persona, kas nav reģistrēta Lietuvā (vai piegādā pakalpojumus, izmantojot filiāli citā valstī) un piegādes pakalpojumus ir minēti likumā Art. 13 (6) (piemēram,  autortiesību un blakustiesību nodošana, konsultanti, juristi, auditori, grāmatveži, pakalpojumi, telekomunikāciju pakalpojumi, elektroniski sniegti pakalpojumi, uc), tad pakalpojumu pircējs ir nodokļa maksātājs;
 • Pircējs ir nodokļa maksātājs, ja viņš izīrē transporta līdzekli, ko piegādā persona, kas ir reģistrēta ārpus Eiropas Kopienas (vai filiāle ārpus Eiropas Kopienas) un sniegtā pakalpojuma izmantošana notiek valsts teritorijā;
 •  Ja pircējs ir reģistrēts kā PVN maksātājs Lietuvā un iegūtās preces uzstāda vai samontē Lietuvā;
 • Ja pircējs ir reģistrēts kā PVN maksātājs Lietuvā un izmanto tādus pakalpojumus, kā  kustamā īpašuma novērtēšana, kā arī (remonts, apkope, regulēšana, uc), pārstrāde un mainīšana; 
 •  Ja pircējs ir reģistrēts kā PVN maksātājs Lietuvā un izmanto dabas gāzi vai elektrību, un par šo pakalpojumu piegādes vietu tiek uzskatīta Lietuva pēc Art. 12 (6) likuma;
 •  Ja pircējs ir reģistrēts kā PVN maksātājs Lietuvā un izmanto aģenta pakalpojumus, kas minēti Art. 13 (2) Likuma;
 •  Ja pircējs ir reģistrēts kā PVN maksātājs Lietuvā un izmanto loģistikas pakalpojumus pa Eiropas Savienību, kā arī par aģentu pakalpojumiem, kas saistīti ar preču iegādi vai piegādi Kopienas iekšienē (preces norādītas Art. 131 likumā);
 • Ja pircējs ir reģistrēts kā PVN maksātājs Lietuvā un iegādājas preces, ko pārdod viņam saskaņā ar trīspusējas tirdzniecības shēmu;
 •  Ja ārvalstu persona veic citas darbības, nekā iepriekš minēts, un nav reģistrējies kā PVN maksātājs Lietuvā, pircējs ir nodokļu maksātājs, tad viņam par sniegtajiem pakalpojumiem vai precēm ir jāmaksā summa ar PVN. Tomēr tas nenozīmē, ka attiecībā uz ārvalstu personu, pienākums reģistrēties kā PVN maksātājam Lietuvā vairs neeksistē.
 •  Personas ir no valsts ārpus Eiropas Kopienas un ir reģistrējusi savu filiāli Lietuvā, bet ja nav šādas filiāles – tad ir iecelts uzņēmuma aģents Lietuvā.
 • Prasība iecelt pārstāvi (aģentu) rīkoties Lietuvā, nav piemērojama personām no ES dalībvalstīm. Šādas personas var tikt reģistrēti kā PVN maksātāji tieši. Viņi personīgi (vai to pilnvarotie pārstāvji) saskaņā ar pieteikuma iesniegšanu Rajona Valsts nodokļu inspekcijā.

Ja rodas kādi jautājumi, lūdzu kontaktēties ar advokātu Valteru Gencu: info@gencs.eu

Šeit iekļautā informācija nav uzskatāma par konsultāciju vai juridisku atzinumu.
© Zvērināta advokāta Valtera Genca birojs, 2016
Submit
Pieprasiet bezmaksas kopiju
Doing business guide in Baltics.