image
Jautājiet mūsu ekspertam!
Gencs Valters
image
images
Jautājiet mūsu ekspertam!
Gencs Valters
Pieprasiet bezmaksas kopiju
Doing business guide in Baltics.

Preču zīmju reģistrācija Lietuvā 

 

Preču zīme, kas reģistrēta Lietuvas Republikas Valsts Patentu birojā (turpmāk - Valsts Patentu birojs) ir spēkā 10 gadus, pēc tam preču zīmi var atjaunot uz nākamajiem 10 gadiem, un tā atkal katru reizi, kad beidzas 10 gadu periods. Valsts nodeva par reģistrāciju vai atjaunošanu ir 70 EUR, kas ietver preču zīmes reģistrāciju vai atjaunošanu vienā klasē (Nicas klasifikāciju). Par katru papildu preču un (vai) pakalpojumu klasi ir nepieciešams papildu maksājums 35 EUR.

 

Viss preču zīmes reģistrēšanas process aizņem apmēram 1 gadu. Valsts nodeva ir 70 EUR par pieteikuma iesniegšanu un 70 EUR par reģistrāciju. Nosakot, vai divas zīmes var pastāvēt vienlaikus, Lietuvā piemēro “sajaukšanas iespējas vai savstarpējās saistības uztveres" principu. Iebildumu pret publicētajiem zīmēm var iesniegt 3 mēnešu laikā no publicēšanas datuma (valsts nodeva ir 93 EUR).

 

Tālāk par reģistrētajām preču zīmēm var tikt informētas Muitas iestādes, tādējādi nodrošinot, ka robežkontroles laikā notiek vēršanās pret viltotām precēm, iznīcinot konfiscētās preces. Preču zīmju īpašnieki var īstenot savas tiesības prasīt, lai neoficiāls izplatītājs, tirgotāji utt. izņem nelikumīgi lietotās preču zīmes no reklāmas, dokumentiem, precēm un pakalpojumiem.

 

 

Ja vēlaties uzzināt ko vairāk par preču zīmju reģistrāciju Lietuvā, lūgums sazinieties ar mūsu juristiem pa e-pastu info@gencs.eu.

 

www.lavvocato.eu

www.attorneys-at-law.eu

Ja rodas kādi jautājumi, lūdzu kontaktēties ar advokātu Valteru Gencu: info@gencs.eu

Šeit iekļautā informācija nav uzskatāma par konsultāciju vai juridisku atzinumu.
© Zvērināta advokāta Valtera Genca birojs, 2016
Submit
Pieprasiet bezmaksas kopiju
Doing business guide in Baltics.