image
Jautājiet mūsu ekspertam!
Gencs Valters
image
images
Jautājiet mūsu ekspertam!
Gencs Valters
Pieprasiet bezmaksas kopiju
Doing business guide in Baltics.

Preču zīmju reģistrācija Igaunijā 

 

Preču zīme, kas reģistrēta Igaunijas Patentu birojā, ir spēkā 10 gadus, pēc tam preču zīmi var atjaunot uz nākamajiem 10 gadiem, un tā atkal katru reizi, kad beidzas 10 gadu periods. Valsts nodeva par atjaunošanu ir 192 EUR. Par katru papildu preču un / vai pakalpojumu klasi papildu samaksa ir 45 EUR.

 

Iebildumu pret publicētajām preču zīmēm var iesniegt 3 mēnešu laikā no publicēšanas datuma (valsts nodeva ir 160 EUR).

 

Viss preču zīmes reģistrācijas process aizņem aptuveni 1 gadu, valsts nodeva ir 141 EUR un 45 EUR par katru papildu klasi par pieteikuma iesniegšanu un 45 EUR par reģistrāciju.

"Sajaukšanas iespēja vai uztveres savstarpējās saistībā" ir princips, ko piemēro Igaunijā, nosakot to, vai divas preču zīmes var vai nevar pastāvēt vienlaikus.

 

Tālāk par reģistrētajām preču zīmēm var tikt informētas Muitas iestādes, tādējādi nodrošinot, ka robežkontroles laikā notiek vēršanās pret viltotām precēm, iznīcinot konfiscētās preces. Preču zīmju īpašnieki var īstenot savas tiesības prasīt, lai neoficiāls izplatītājs, tirgotāji utt. izņem nelikumīgi lietotās preču zīmes no reklāmas, dokumentiem, precēm un pakalpojumiem.

 

 

Ja vēlaties uzzināt ko vairāk par preču zīmju reģistrāciju Igaunijā, lūgums sazinieties ar mūsu juristiem pa e-pastu info@gencs.eu.

 

www.lavvocato.eu

www.attorneys-at-law.eu

Ja rodas kādi jautājumi, lūdzu kontaktēties ar advokātu Valteru Gencu: info@gencs.eu

Šeit iekļautā informācija nav uzskatāma par konsultāciju vai juridisku atzinumu.
© Zvērināta advokāta Valtera Genca birojs, 2016
Submit
Pieprasiet bezmaksas kopiju
Doing business guide in Baltics.